L I D É / team

 

      M g A .    P e t r    K O C O U R E K
      autorizovaný architekt ČKA
 

Adresa               :        U nádražní lávky 358/5, 186 00 Praha 8 – Karlín (CZ)

Telefon              :        +420 736 456 937

E-mail                :        archofficekocourek@email.cz 

Datum narození :       * 07. 12. 1970

Místo narození   :        Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina)


 

                                               V Z D Ě L Á N Í


10/2002                          Autorizační řízení ČKA dle zákona č. 360 / 1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění                                         pozdějších předpisů. Udělena autorizace ČKA č. 03 070, VP.: se všeobecnou působností, A.0  autorizovaný architekt, který může vykonávat činnost v celém rozsahu vymezeném                                                                   písmeny  a.)   i.), § 17.zákona č. 360 / 1992 Sb..

                                       Proškolený porotce architektonických soutěží a výběrových řízení České komory architektů, vedený v seznamu porotců ČKA.

06/1995 – 06/1999         AVU Praha atelier, Škola architektury  (Architektonická tvorba 821 58 00), Prof. ing. arch. Emil Přikryl, MgA. ukončené diplomem AVU 1999 – 06 –01.

09/1990 – 06/1994         VUT FA Brno, bakalářské čtyřleté studium, ( architektura –urbanismus 35-01-07 ), Bc.. ukončené diplomem s vyznamenáním 1994 – 06 – 15.

08/1989 – 09/1991         VUT FSt Brno, inženýrské studium v oboru Pozemní stavitelství.

09/1985 – 06/1989         SPŠ Stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, pozemní stavitelství, zakončené maturitní zkouškou ( složena s vyznamenáním ).

 

K U R Z Y


07/1997 – 08/1997         Workshop rekonstrukce a obnova památek Univerzita Venezia, Univerzita Udine, Fiume, Itálie

08/1994 – 09/1994         Liberecká letní škola architektury III.

06/1994 – 07/1994         Workshop architektury WTU Wroclaw, WA, Boguszow Gorce, Polsko

08/1993 – 09/1993         Liberecká letní škola architektury II. 

08/1992 – 09/1992         Liberecká letní škola architektury I.

.

 

P R A X E


10/2002 – dosud            vlastní architektonická kancelář, praxe Praha

04/2001 – 09/2003         Urbanista koncepční pracovník, Útvar hlavního architekta ( ÚHA ), později Útvar rozvoje města ( ÚRM ), Sekce útvar rozvoje města ( SÚRM ) Magistrátu hlavního                                                                                               města Prahy

12/2000 – 04/2001         FACT atelier, Praha

04/1999 – 09/1999         Eric van Eegerat  architect associated, Praha

09/1999 – 04/2000         AHK architekti, Praha

04/1998 – 04/1999         Ateliér 8000, Praha

09/1997 – 09/1998         AP atelier, Praha

05/1997 – 08/1997         JKA, Jiran & Kohout architekti, Praha

04/1996 – 09/1996         Ateliér Brno, Hrůša & Pelčák architekti, Brno

01/1995 – 03/1997         Lauermann & Cajthamlová atelier, Praha

06/1994 – 01/1995         Helika, a.s. , Praha

 

J A Z Y K O V É   Z N A L O S T I


Anglický jazyk        :     slovem i písmem, aktivně, závěrečná zkouška na VŠ.

Ruský jazyk           :      slovem i písmem, aktivně, závěrečná zkouška na VŠ.

Polský jazyk           :     slovem i písmem, praktické zkušenosti ze studijního pobytu.

 

D A L Ś Í   Z K U Š E N O S T I   A   D O V E D N O S T I


řidičský průkaz       :    skupina A, B od roku 1989.

psaní na stroji        :    dobře

práce na PC          :     CAD, BIM, grafické aplikace, správa menších počítačových sítí.

 

Organizační a obchodní schopnosti, komunikativní a profesionální vystupování, flexibilita a samostatnost.

 

Z Á J M Y


Kultura, výtvarné umění, moderní výtvarné umění, historie, evropská a světová kinematografie, sport plavání, cyklistika, turistika a individuální cestování.

 

R E F E R E N C E


Ing. Soňa BLOVSKÁ, MÚ Rakovník, ÚÚP

Ing. Filip TAKÁČ, MÚ Vimperk, ÚÚP

Ing. arch. Tomáš LAKOMÝ, MM Jihlavy, ÚÚP

Prof. Ing. arch. Emil Přikryl, škola architektury AVU Praha, T    +420 220 408 236, E   avu@avu.cz

 
Comments