P R Á C E / workÚzemní plán města Jihlavy, změny č. 6 (2009) 

Praha 22, Uhříněves, obytný soubor, návrh, územní rozhodnutí (2008) 

 Regulační plán Pražská čtvrť, Lannova, České Budějovice, vyhodnocení (2008)

 Jihlava, Amfiteátr severní část, urbanistická studie (2008)
 
 
Praha 11, Háje, Obytný soubor, návrh stavby (2008)
 
 
 
 
 
 
Brandýs nad Labem, Pražské předměstí, obytný soubor, návrh stavby (2007)
 
 
 
 
 
Brno, rekonstrukce náměstí Svobody, soutěž (1. místo), návrh stavby (1998)