Ú V O D / introduction

M g A .   P e t r   K O C O U R E K      (*1970)
 
autorizovaný architekt ČKA č. 03070, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

hosťujúci architekt SKA č. 0173 HA,  zapísaný v registeri hosť. architektov od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016 (Slovenská komora architektov)

 
Porotce proškolený pro práci v architektonických (urbanistických) soutěžích.
Účastnil se programu "Zelená úsporám", a v současnosti i programu "Nová zelená úsporám".
 
Zabývám se návrhy a projekty staveb různých měřítek i investičních nákladů - od veřejných budov, až po rodinné domy. Klientům se stavebním záměrem nabízím kompletní servis od výběru pozemku a rozvahy jeho využití, přes zpracování návrhu studie stavby, případně studie proveditelnosti, územní a stavební dokumentace, obstarání rozhodnutí o umístění stavby a  stavebního povolení, realizační dokumentace, spolupráci při výběru zhotovitele dodavatele stavby až po autorský a technický dozor stavby a zajištění kolaudace, souhlasu s užíváním stavby.

 

Na všechny projekty bez rozdílu velikosti a náročnosti zásadně uplatňuji následující přístup s těmito zásadami:

            °        jednoduchost

            °        vnitřní a současně vnější logika a řád

            °        jasná výtvarná myšlenka

            °        fyzická i morální trvanlivost
            °        moderní tendence a trendy v územním plánování, urbanismu a architektuře

            °        cenová přiměřenost a ekonomická efektivita

            °        samozřejmostí je individuální přístup ke každému projektu.

V každodenní práci architekta se snažím spojit kreativitu, tvořivost a vysokou profesionalitou.
 
E   archofficekocourek@email
 
   
T   +420 736 456 937 
  

Comments