Výuka

  • Individuální výuka pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé

  • Příprava na certifikáty

  • Firemní kurzy

  • Kurzy němčiny pro obchodní a kancelářskou praxi (v rozsahu cca 100 hodin)

  • Kurz obchodní německé korespondence

  • Komunikativní výuka s využitím moderních německých učebnic, krátkých videí, internetových cvičení, denního tisku, časopisů, autentických materiálů a e-learningových jazykových kurzů

  • Délka hodiny 60 nebo 90 minut