Ceník

 • Nejmenší účtovanou jednotkou za práci na překladu je každá započatá normostrana, tzn. 1800 znaků včetně mezer.
 • Pokud je tedy textu méně, účtuje se toto minimální množství bez ohledu na počet slov nebo znaků.
 • Každá neúplná strana  -  220 Kč
 • Překlady slov, krátkých vět či hesel - 2,50 Kč za slovo zdrojového textu
 • Dopisy nebo obchodní korespondence - 250,- Kč á NS
 • Překlady odborných textů (např. lékařské zprávy) - 280 - 350 Kč á NS
 • Překlady webových stránek a lokalizace - 270 - 290 Kč á NS
 • Výpisy z rejstříků a evidencí - 280,- Kč á NS
 • Soudní překlady - 300 - 350,- Kč á NS
 • Tlumočení po telefonu - 180 Kč á 30 minut
 • Ostatní tlumočení dle dohody a smlouvy
 • Nejsem plátcem DPH.
 • Obvyklá dodací lhůta u kratších překladů činí 1 - 3 dny, u delších dle dohody.

 • Za expresní překlady si účtuji 100% přirážku, ale přijímám je pouze vyjímečně.