«Коригувальне навчання» на початку року ( тестові завдання для вхідного оцінювання 5-11 класи)

          https://drive.google.com/drive/folders/1BunmJ846ROs6G8e19w68SOUNjkgbdhYe?usp=sharing

5 клас

https://drive.google.com/drive/folders/1vaJxU8o2bJNHliKKyopDSfQFvntBnlzS?usp=sharing

6 клас

https://drive.google.com/drive/folders/1-26AMVTW_iDNIsGHUD2hnOKoUrCJlxpD?usp=sharing

7 клас

https://drive.google.com/drive/folders/1_hRBFTIXAnY4LLtodJ_CJYHt7uD3_kZX?usp=sharing

8 клас

https://drive.google.com/drive/folders/1_sfJz9aOsVc1j8yEqTpW-8bTvvrY5zhW?usp=sharing

9 клас

https://drive.google.com/drive/folders/1rBNf_gk1I-xS2gtLyppmYPTdl9VfEUci?usp=sharing

10 клас

https://drive.google.com/drive/folders/1peUXxVJFJ4mxEgMXxF-D0VZWi42IoKx4?usp=sharing

11 клас

https://drive.google.com/drive/folders/1iJxVHx0NG3g5NTiVkD9SVvqWeEPtCQbU?usp=sharing

 

           5 клас

           6 клас

           7 клас

            8 клас

 

 

           9 клас

         10 клас

         11 клас

 

 

 

  Рекомендації щодо оцінювання роботи учнів у ІІ семестрі в умовах карантину 2019-2020 н.р. з трудового навчання (технологій) 5-11 класів

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2019/2020 навчальному році, в залежності від матеріально-технічних можливостей шкільної майстерні, інтересів і здібностей учнів, фахової підготовки самого учителя, кількість проектів обирається у кожному навчальному закладі індивідуально. Так, у 5-6 класах учні опановують 6 – 10 проектів, у 7-8 класах від 4 до 6 проектів, у 9-му класі – 2 проекти (плюс 2 проекти з технології побутової діяльності та самообслуговування в 5-8 класах та 1 проект у 9 класі).

            У ІІ семестрі 2019-2020 н.р., під час карантину, тематичне оцінювання за виконані проекти вчителі здійснюють згідно власного календарного планування. Оскільки з трудового навчання не передбачено підсумкових тематичних робіт, оцінка за тему виставляється за поточними (лист МОНУ №1/9-213 від 16.04.2020 р., стор.5).

            Поточне оцінювання, тобто організація зворотного зв’язку з учнями, кожним навчальним закладом вирішується самостійно педагогічною радою відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОНУ № 1/9-178 від 27 березня 2020 року; лист МОНУ № 1/9-182 від 31 березня 2020 року; лист МОНУ №1/9-213 від 16.04.2020 р.).

            Під час добору завдань для учнів слід звернути увагу на  науково-методичні рекомендації Донецького обл. ІППО щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього  процесу під час карантину (Розділ «Трудове навчання, технології», стор.59-61): https://ippo.dn.ua/index.php/dystantsiine-navchannia/dystantsiina-osvita-ditei

Зокрема, завдання для оцінювання потрібно продумувати так, щоб вони одночасно були і змістовними, доступними, цікавими, і не потребували на виконання великих часових і фізичних (робота за комп’ютером має свої часові обмеження) затрат. Також не повинні проводитися практичні завдання з використанням інструментів та приладів, що загрожують життю та здоров’ю учнів! Необхідно пропонувати наступні завдання: виконання теоретичної частини проекту, складання технологічної карти послідовності виготовлення виробу, тестові завдання до теми, загадки, ребуси, кросворди, кластери, тощо.

Для учнів, з якими з будь-яких причин немає можливості налаштувати зворотний зв'язок засобами Інтернету, пропонується надавати завдання в телефонному режимі. Виконані теоретичні роботи таки учні можуть надсилати вчителю на домашню адресу за допомогою листування Укрпоштою (лист МОНУ №1/9-213 від 16.04.2020 р., стор.4).

            Підсумкова оцінка за ІІ семестр виставляється з урахуванням результатів поточного та тематичного оцінювання.

 

Comments