Дистанційне навчання


Рекомендації

щодо оцінювання роботи учнів у ІІ семестрі в умовах карантину 2019-2020 н.р.

з трудового навчання (технологій) 5-11 класів 

            Відповідно до Методичних рекомендацій щодо викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2019/2020 навчальному році, в залежності від матеріально-технічних можливостей шкільної майстерні, інтересів і здібностей учнів, фахової підготовки самого учителя, кількість проектів обирається у кожному навчальному закладі індивідуально. Так, у 5-6 класах учні опановують 6 – 10 проектів, у 7-8 класах від 4 до 6 проектів, у 9-му класі – 2 проекти (плюс 2 проекти з технології побутової діяльності та самообслуговування в 5-8 класах та 1 проект у 9 класі).

            У ІІ семестрі 2019-2020 н.р., під час карантину, тематичне оцінювання за виконані проекти вчителі здійснюють згідно власного календарного планування. Оскільки з трудового навчання не передбачено підсумкових тематичних робіт, оцінка за тему виставляється за поточними (лист МОНУ №1/9-213 від 16.04.2020 р., стор.5).

            Поточне оцінювання, тобто організація зворотного зв’язку з учнями, кожним навчальним закладом вирішується самостійно педагогічною радою відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОНУ № 1/9-178 від 27 березня 2020 року; лист МОНУ № 1/9-182 від 31 березня 2020 року; лист МОНУ №1/9-213 від 16.04.2020 р.).

            Під час добору завдань для учнів слід звернути увагу на  науково-методичні рекомендації Донецького обл. ІППО щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього  процесу під час карантину (Розділ «Трудове навчання, технології», стор.59-61): https://ippo.dn.ua/index.php/dystantsiine-navchannia/dystantsiina-osvita-ditei

Зокрема, завдання для оцінювання потрібно продумувати так, щоб вони одночасно були і змістовними, доступними, цікавими, і не потребували на виконання великих часових і фізичних (робота за комп’ютером має свої часові обмеження) затрат. Також не повинні проводитися практичні завдання з використанням інструментів та приладів, що загрожують життю та здоров’ю учнів! Необхідно пропонувати наступні завдання: виконання теоретичної частини проекту, складання технологічної карти послідовності виготовлення виробу, тестові завдання до теми, загадки, ребуси, кросворди, кластери, тощо.

Для учнів, з якими з будь-яких причин немає можливості налаштувати зворотний зв'язок засобами Інтернету, пропонується надавати завдання в телефонному режимі. Виконані теоретичні роботи таки учні можуть надсилати вчителю на домашню адресу за допомогою листування Укрпоштою (лист МОНУ №1/9-213 від 16.04.2020 р., стор.4).

            Підсумкова оцінка за ІІ семестр виставляється з урахуванням результатів поточного та тематичного оцінювання.

                                                                                              http://mon-covid19.info
                                                                        https://www.mentimeter.com
                                https://www.storyboardthat.com      https://screencast-o-matic.com
                    https://vyshyvka.ukrzen.in.ua                                         https://ornament.name

Додаткові вебпортали та сервіси для створення навчального е-контенту:


1. http://e-school-ippo.blogspot.com/ – консультаційний пункт для педагогічних працівників, які опікуються дистанційною освітою.

2.  https://learningapps.org/ – Learningapps, різноманітні інтерактивні вправи.

3. https://pidruchnyk.com.ua/ – електронні версії підручників.

4.  https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ – електронні версії підручників.

5. https://disted.edu.vn.ua – репозитарій начальних ресурсів.

6.  http://www.osvitaua.com/youpub/ – сайт видавництва, містить навчальні ресурси.

7. https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ – «Цікава наука».

8.  https://naurok.com.ua/ – для вчителів та учнів.

9.  https://www.ed-era.com/zno/ – дуже багато цікавої інформації про дистанційну освіту.

10. https://ilearn.org.ua/ – Проєкт дистанційної освіти від «Освіторії».     

11. https://eschool.dn.ua/local/staticpage/view.php?page=resources – репозитарій корисних освітніх ресурсів

12. Онлайн-курс для вчителів з дистанційного навчання  «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». https://www.youtube.com/watch?v=vOF2PK4Pu8M

 13. Практичні поради щодо організації дистанційного навчанняhttps://www.youtube.com/watch?v=omSH5KnON28

 14. trudove.org.ua проєкти

  Сайт для учителів трудового навчання та обслуговуючої праці. Сучасні технології. Радіоелектроніка. Декоративне мистецтво.