Tukiryhmä‎ > ‎

Esa Suominen

lähettänyt Mikko Vuori 15.8.2012 klo 3.20   [ 15.8.2012 klo 3.21 päivitetty ]
Perhepolitiikalla tasa-arvoa

 

Kunnat ovat Suomessa ne tahot, joiden puitteissa luodaan arkisen elämän puitteet. Se, toimivatko päiväkodit ja koulut, löytyykö aikoja hammashoitoon tai paikka palveluasumista tarvitsevalle, on kiinni kunnan toiminnasta. Maailmassa ei ole muita maita, joissa kuntatasolle on annettu yhtä paljon ja yhtä tärkeitä tehtäviä.

 

Tästä seuraa luonnollisesti myös suuri yhteiskunnallinen vastuu. Sellaisetkin laajat tavoitteet kuin vaikkapa sukupuolten välinen tasa-arvo, voivat yhteiskunnassa edistyä vain, jos kunnat ovat mukana niitä toteuttamassa. Erityisen hyvin tämä näkyy nimenomaan sukupuolten välillä.

 

Pienten lasten vanhemmat ovat Suomessa monien haasteiden keskellä. Ruuhkavuosiin mahtuu niin perheen perustamista, usein muuttoa suurempaan asuntoon, merkittäviä investointeja, ja työurallakin pitäisi edetä. Kaiken keskellä lasten kanssa on ehdittävä olla, ja pitää kasassa parisuhdetta, antaen aikaa myös sille.

 

Palveluiden toimivuus ja joustavuus on tässä yhteydessä tärkeää. Jotta molemmilla vanhemmilla voisi olla mahdollisuus sekä työhön että perhe-elämään, sopivassa suhteessa toisiinsa, tulee lapset voida jättää turvallisin mielin hoitoon. Samalla tämän täytyy olla perheelle taloudellisesti järkevää. Päivähoitomaksujen koko asettaa pahimmillaan kannustinloukkuja työn vastaanottamiselle, varsinkin jos kyseessä on pätkätyö heikosti palkatulla alalla.

 

Suomessa pienten lasten äitien työllisyys on pohjoismaisittain, jopa eurooppalaisittain, matalalla tasolla. Syynä on huonosti ihmislähtöisiin joustoihin sopeutuvat työmarkkinat. Liian usein vaihtoehtona on joko olla täysipäiväisesti työssä tai täysipäiväisesti kotona. Ruotsissa ja Tanskassa, jossa asuvat tutkimusten mukaan myös maailman onnellisimmat lapset, moni vanhempi säilyttää kontaktin työmarkkinoille lyhentäen hieman työpäiväänsä kun lapset ovat hyvin pieniä. Vuoden jälkeen suurin osa jatkaa työssään täysimääräisesti, lasten siirtyessä hoitoon. 

 

Työmarkkinoilla pysyminen on erityisesti äideille tärkeää monestakin syystä. Pitkät tauot työelämästä vanhentavat osaamista ja tuomitsevat usein pieniin palkkoihin ja miehiä heikompaan urakehitykseen, joka säteilee aina eläkekertymiin asti. Tästä syystä tärkeää olisi, että yhteiskunta ohjaisi –ja mahdollistaisi-, entistä tasaisemman vapaiden jaon miesten ja naisten kesken. Tämä antaisi lapsille mahdollisuuden aikaan sekä äidin että isän kanssa, antaisi isille mahdollisuuden tasa-arvoiseen asemaan vanhempana ja lisäisi tasa-arvoa työmarkkinoilla.

 

Joustavat työolot, tasa-arvoinen vanhemmuus sekä laadukas, kohtuuhintainen tai maksuton päivähoito ovat tasa-arvon kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Se, päästäänkö tähän, on paljon kiinni myös kuntapoliitikkojen toiminnasta. Siksi, äänestä!

 

Esa Suominen

hallintopäällikkö, puheenjohtajan erityisavustaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

entinen kaarinalainen Helsingistä.

Comments