Tukiryhmä

Alla Mikon tukiryhmäläisten kommentteja Mikosta ja maailmanmenosta. Mikäli haluat liittyä Mikon tukiryhmään ota yhteyttä vaalipäällikköön.

Esa Suominen

lähettänyt Mikko Vuori 15.8.2012 klo 3.20   [ 15.8.2012 klo 3.21 päivitetty ]

Perhepolitiikalla tasa-arvoa

 

Kunnat ovat Suomessa ne tahot, joiden puitteissa luodaan arkisen elämän puitteet. Se, toimivatko päiväkodit ja koulut, löytyykö aikoja hammashoitoon tai paikka palveluasumista tarvitsevalle, on kiinni kunnan toiminnasta. Maailmassa ei ole muita maita, joissa kuntatasolle on annettu yhtä paljon ja yhtä tärkeitä tehtäviä.

 

Tästä seuraa luonnollisesti myös suuri yhteiskunnallinen vastuu. Sellaisetkin laajat tavoitteet kuin vaikkapa sukupuolten välinen tasa-arvo, voivat yhteiskunnassa edistyä vain, jos kunnat ovat mukana niitä toteuttamassa. Erityisen hyvin tämä näkyy nimenomaan sukupuolten välillä.

 

Pienten lasten vanhemmat ovat Suomessa monien haasteiden keskellä. Ruuhkavuosiin mahtuu niin perheen perustamista, usein muuttoa suurempaan asuntoon, merkittäviä investointeja, ja työurallakin pitäisi edetä. Kaiken keskellä lasten kanssa on ehdittävä olla, ja pitää kasassa parisuhdetta, antaen aikaa myös sille.

 

Palveluiden toimivuus ja joustavuus on tässä yhteydessä tärkeää. Jotta molemmilla vanhemmilla voisi olla mahdollisuus sekä työhön että perhe-elämään, sopivassa suhteessa toisiinsa, tulee lapset voida jättää turvallisin mielin hoitoon. Samalla tämän täytyy olla perheelle taloudellisesti järkevää. Päivähoitomaksujen koko asettaa pahimmillaan kannustinloukkuja työn vastaanottamiselle, varsinkin jos kyseessä on pätkätyö heikosti palkatulla alalla.

 

Suomessa pienten lasten äitien työllisyys on pohjoismaisittain, jopa eurooppalaisittain, matalalla tasolla. Syynä on huonosti ihmislähtöisiin joustoihin sopeutuvat työmarkkinat. Liian usein vaihtoehtona on joko olla täysipäiväisesti työssä tai täysipäiväisesti kotona. Ruotsissa ja Tanskassa, jossa asuvat tutkimusten mukaan myös maailman onnellisimmat lapset, moni vanhempi säilyttää kontaktin työmarkkinoille lyhentäen hieman työpäiväänsä kun lapset ovat hyvin pieniä. Vuoden jälkeen suurin osa jatkaa työssään täysimääräisesti, lasten siirtyessä hoitoon. 

 

Työmarkkinoilla pysyminen on erityisesti äideille tärkeää monestakin syystä. Pitkät tauot työelämästä vanhentavat osaamista ja tuomitsevat usein pieniin palkkoihin ja miehiä heikompaan urakehitykseen, joka säteilee aina eläkekertymiin asti. Tästä syystä tärkeää olisi, että yhteiskunta ohjaisi –ja mahdollistaisi-, entistä tasaisemman vapaiden jaon miesten ja naisten kesken. Tämä antaisi lapsille mahdollisuuden aikaan sekä äidin että isän kanssa, antaisi isille mahdollisuuden tasa-arvoiseen asemaan vanhempana ja lisäisi tasa-arvoa työmarkkinoilla.

 

Joustavat työolot, tasa-arvoinen vanhemmuus sekä laadukas, kohtuuhintainen tai maksuton päivähoito ovat tasa-arvon kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Se, päästäänkö tähän, on paljon kiinni myös kuntapoliitikkojen toiminnasta. Siksi, äänestä!

 

Esa Suominen

hallintopäällikkö, puheenjohtajan erityisavustaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

entinen kaarinalainen Helsingistä.

Kari Lahtinen

lähettänyt Mikko Vuori 14.10.2009 klo 23.51   [ 11.10.2011 klo 0.49 päivitetty ]

Kari Lahtinen

Mikkoa tarvitaan päätöksentekoon kasvavassa Kaarinassa

Olen tuntenut Mikon jo muutaman vuoden ajan ja pidän tämän nuorenmiehen ajatuksista liittyen nuorten koulutukseen ja työnsaantiin.

Itse olen viisikymppinen, jo kahden aikuisen nuoren naisen isä, mutta muistan vielä elävästi miten omat lapseni tarvitsivat apua kun muuttivat toiselle paikkakunnalle opiskelemaan.

Toimin opettajana Turun ammatti-instituutissa ja näen hyvin läheltä joka päivä tämän hetken nuorten ongelmat. On lähes mahdotonta ilman vanhempien tukea pärjätä taloudellisesti opiskeluaikana varsinkaan muutettaessa vieraalle paikkakunnalle nykyisten tukien turvin. Kaikkien vanhemmilla vain ei ole mahdollisuutta osallistua opiskelusta aiheutuviin kustannuksiin, josta syystä nuoret yrittävät tehdä opiskeluaikoinaan iltaisin ja viikonloppuisin töitä yömyöhään mikä ei voi olla järkevää opiskelua ajatellen. Ensinnäkin he opiskelevat väsyneinä pitkiä päiviä ja opiskelu ei ole täysipainoista väsymyksestä johtuen. Tämä johtaa siihen, että opiskeluajat venyvät suhteettoman pitkiksi ja esimerkiksi ammattiin opiskelevat eivät saa kouluaan päätökseen normaalin kolmen vuoden aikana. Muutoksia tukiin siis tarvitaan. Ei voi olla oikein, että nuoret ”palavat loppuun” opiskelun ja työn yhteisvaikutuksista jo alle kaksikymppisinä. Tämä on nähtävissä lisääntyvien ongelmien myötä nuorten ihmisten elämässä.

Nuorten työnsaanti opiskelun jälkeen

Kun nuori ihminen lopulta saa opiskelunsa päätökseen ja olisi aika päästä kiinni työelämään, vaihtoehtoina on tänäkin päivänä usein työttömyyskortisto, osa-aikainen tai määräaikainen työsuhde. Vain harva ammattiin valmistunut nuori on niin onnellisessa asemassa saadessaan vakinaisen työpaikan. Miten kummassa nuoret voisivatkaan aloittaa suunnitelman perheen perustamisesta, johon yleensä kuuluu asunnon hankinta ja ehkä lapset. Ja miten maksaa opiskeluaikana kerääntyneet opintovelat ja vastaavat velvoitteet. Olisiko syytä tarkistaa eläkeikää ja saada jo usein sairaatkin ja vielä työelämässä mukana olevat ihmiset ansaitulle eläkkeelle ja antaa nuorille mahdollisuus työntekoon ja päästä kiinni työtä tekemällä omaan elämäänsä.

Samat periaatteet mielestäni pätevät myös päätöksentekoon Kaarinan kaupungissa. Kun miettii ikärakennetta Kaarinan päätöksenteossa, ei voi kuin ihmetellä mistä tämä johtuu. Mikon tapaisia tulevia päättäjiä tarvittaisiin enemmän, jotka uskaltavat laittaa itsensä peliin. Tällainen toiminta saisi nuoret äänestäjätkin liikkeelle ja muutos olisi varmasti nopeasti näkyvä. En tosin halua halveerata nykyisiä päätöksentekijöitä jotka varmasti osaavat, jo pitkän kokemuksensakin puolesta hoitaa Kaarinan asioita meidän kaikkien parhaaksi, mutta nuoria tarvitaan ehdottomasti mukaan entistä enemmän päättäviin elimiin.

Mikolla on paljon muitakin hienoja ajatuksia jotka pitävät yhtä oman ajatusmaailmani kanssa, joten tuen Mikkoa tulevissa kuntavaaleissa.

Eiköhän anneta Mikolle äänemme ja pistetään nuorimies hommiin kaikkien meidän parhaaksi.
 
Kari Lahtinen
opettaja
Kaarina

Ville Vuori

lähettänyt Mikko Vuori 14.10.2009 klo 23.50   [ 11.10.2011 klo 0.48 päivitetty ]

Ville Vuori

MIKKO VUORI KAARINAN VALTUUSTOON

Tulevat kunnallisvaalit ovat todella mielenkiintoiset johtuen useista kuntaliitoksista. Eniten näistä minua kiinnostavat ”uuden” Kaarinan kunnallisvaalit, joissa veljeni on ehdolla. Tällä kertaa en jännitä vaalin tulosta ainoastaan veljenä vaan myös Mikon vaalipäällikkönä. Mikon kysyessä minua vaalipäälliköksi ei päätös ollut vaikea, koska nuorta ja aktiivista kunnallispoliitikkoa on mukava auttaa eteenpäin. Taustalla oli myös hyvä vaalimenestys ennen vuoden 2007 eduskuntavaaleja järjestetyssä SDP:n Varsinais-Suomen piirin jäsenäänestyksessä. Äänestyksessä Mikko jäi vain yhden sijan päähän SDP:n ehdokaslistalle pääsemisestä.

Tällä vaalikaudella Kaarinan sosiaalilautakunnan jäsenenä ja henkilöstölautakunnan varajäsenenä Mikko on ollut monessa mukana. Sosiaalilautakunnassa Mikko on ollut ajamassa vanhusten ja vammaisten hoitokeskusten rakentamista (Tikli ja Visiitti). Lautakuntatyöskentelyn lisäksi hän teki aloitteen Kaarinan lasten lystikkäästä. Viime vaalien jälkeen Mikko on saanut myös lisää luottamusta SDP:n toiminnassa, hänet on valittu Ty Uurtajan varapj:ksi, Kunnallisjärjestön sihteeriksi, piirikokousedustajaksi ja puoluekokousedustajaksi.

Mikon vaalitiimiä alettiin kasata vuoden alusta ja vaalityössä on ollut mukana runsaasti väkeä. Ensimmäiset askeleet syksyn vaaleihin otettiin ehdokkaan kanssa jo viime vuoden eduskuntavaalien jälkeen. Piikkiö-päivän yhteydessä kokoonnuttiin Tuorlan rantasaunalla ja sovittiin teemasta ”Lasten ympäristönä hyvinvoiva Kaarina”. Tämä kuvastaa hyvin Mikon pyrkimyksiä edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemaa Kaarinassa.
 
Ville Vuori (sd.)
Mikon vaalipäällikkö

1-3 of 3