KirjoituksiaMikko Vuori jatkaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana

lähettänyt Mikko Vuori 15.2.2016 klo 5.41

Mikko Vuori on valittu tammikuussa jatkamaan SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana. Varapuheenjohtajan toimii Irja Gustafsson ja sihteerinä Riitta-Liisa Lehtonen.

Mikko Vuori SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajaksi

lähettänyt Mikko Vuori 24.2.2015 klo 6.03

Mikko Vuori on valittu tammikuussa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajan toimii Hanna Petäjä ja sihteerinä Pekka Kaukonen.

Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 23.2.2015. Kaarinassa lisätäisiin maksuttomia yleisöluisteluaikoja jäähallissa

lähettänyt Mikko Vuori 24.2.2015 klo 6.00

Kaarinassa on tällä hetkellä mahdollista maksuttomaan ja mailattomaan yleisöluisteluun torstaisin klo 14.30–15.20. Tämä aika sopii harvoille, eikä näin ollen palvele kuntalaisiamme tasapuolisesti. Haluamme, että Kaarinassa kannustetaan kuntalaisia liikkumaan moninaisin tavoin.

 

Me allekirjoittaneet esitämmekin,

 

että Kaarina lisää maksuttomia yleisöluisteluaikoja jäähallissa vähintään yhden arki-illan ja viikonloppu ajan verran.

Nimetön

lähettänyt Mikko Vuori 24.2.2015 klo 5.59   [ 24.2.2015 klo 5.59 päivitetty ]


Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 23.2.2015. Kaarinaan perustetaan poikkisektorinen työryhmä, osana terveyden edistämistä, koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi. Terveyttä edistävä liikunta kirjataan osaksi kunnan hyvinvointistrategiaa ja toimintasuunnitelmia.

lähettänyt Mikko Vuori 24.2.2015 klo 5.57

Ikääntyvä Suomi – tavoitteena toimintakykyinen vanhusväestö

Vanhuuseläkkeellä oli viime vuodenvaihteessa 1 154 000 henkilöä. Yli 75-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä (Tilanne 2012: 452 866, väestöennuste 2040: 947 917). Terveyserot ovat kasvamassa iäkkäiden keskuudessa. Vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti, mikä vaarantaa itsenäisen asumisen kotona sekä iäkkäiden omaishoitajien hyvinvoinnin. Säännöllisen tasapaino- ja voimaharjoittelun on todettu olevan tehokkain yksittäinen keino kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ehkäisyssä. Vuonna 2010 kaikkien kaatumisvammojen akuuttivaiheen kustannukset olivat 45 miljoonaa euroa ja kustannusten ennustetaan kasvavan jyrkästi.

Fyysinen aktiivisuus tukee kustannustehokkaasti ikäihmisten terveyttä, toiminta- ja liikkumiskykyä sekä mielen hyvinvointia ja muistia. Lisäksi se torjuu yksinäisyyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, vähenisivät hoito- ja hoivakulut peräti puolella. Heikkenevä kuntatalous, pidemmät työurat ja iäkkäiden laitoshoidon vähentäminen luovat tarvetta ennaltaehkäiseville toimenpiteille.

 

Kaarinan tilanne

Vuonna 2013 Kaarinassa oli 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä 2258 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan liikkumiskyvyltään heikentynyt.

 

Eri sektoreiden yhteistyö lisää iäkkäiden liikuntamahdollisuuksia kustannustehokkaasti

Voimaa vanhuuteen -ohjelma on tehnyt tuloksekasta kehittämistyötä valtion periaatepäätöksen (2002, 2008) mukaisesti 38 kunnassa kymmenen vuoden ajan toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) parissa. Ohjelmassa on perustettu kuntiin poikkisektorisia yhteistyöryhmiä, kehitetty ja otettu käyttöön hyviä toimintamalleja voima- ja tasapainoharjoitteluun, liikuntaneuvontaan sekä ulkoiluun. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on lisäksi vahvistettu eri ammattiryhmien ja vertaisohjaajien terveysliikunnan osaamista. Viidessä vuodessa on onnistuttu kaksinkertaistamaan kohderyhmälle tarjottujen liikuntatoimintojen määrä ja osallistujien luvut.

Paikalliset poikkisektoriset yhteistyöryhmät koostuvat kunnan sosiaali- ja terveys- sekä liikuntatoimesta, järjestöjen edustajista, ikäihmisistä, vertaisohjaajista ja muista keskeisistä toimijoista. Työhön tuo vahvistusta koko maassa 1000 kouluttajaa ja viestinviejinä toimii 22 valtakunnallista järjestökumppania.

 

Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelma (OKM 2011:30) liian vähän liikkuville ikäihmisille ponnistaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta. Toimenpideohjelma laajenee uusiin kohderyhmiin 60+ eläkkeelle siirtyviin, 75+ itsenäisesti asuviin, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä oleviin ikäihmisiin. Toimenpideohjelma levittää verkostomaisella työtavalla kuntiin parhaaseen tietoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin perustuvaa liikuntaneuvontaa ja -toimintaa sekä esteettömiä ja turvallisia liikkumisympäristöjä.

Voimaa Vanhuuteen – ja Toimenpideohjelman ohjausryhmässä on valtakunnallisten järjestöjen, asiantuntijaorganisaatioiden, eri hallinnonalojen ja rahoittajien edustajia edistämässä liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti. Ohjelmia koordinoi Ikäinstituutti ja sitä toteutetaan Muutosta liikkeellä! 2020 -asiakirjan linjausten mukaisesti (STM 2013:10).

 

 Me allekirjoittaneet esitämmekin, että perustetaan poikkisektorinen työryhmä, osana terveyden edistämistä, koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi. Terveyttä edistävä liikunta kirjataan osaksi kunnan hyvinvointistrategiaa ja toimintasuunnitelmia.

Ydinryhmässä tulisi olla edustus sosiaali- ja terveystoimesta, liikuntatoimesta ja ikäihmisten parissa työskentelevistä järjestöistä. Lisäksi on tärkeää kuulla ikäihmisiä, vanhusneuvostoa, opetus- ja kulttuuri- sekä ympäristötoimea, teknistä toimea, yksityisiä palveluntuottajia, seurakuntaa ja muita keskeisiä tahoja.

Pertti Pokki Eduskuntaan

lähettänyt Mikko Vuori 21.1.2015 klo 0.42   [ 21.1.2015 klo 0.43 päivitetty ]

Pertti Pokki on 58 vuotias eläkeläinen Laitilasta. Tuen Perttiä matkalla eduskuntaan.

Tiedote: Mikko Vuori Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajaehdokkaaksi

lähettänyt Mikko Vuori 16.7.2013 klo 3.29   [ 16.7.2013 klo 3.58 päivitetty ]

Kaarinalainen Mikko Vuori pyrkii Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajaksi tulevassa piirin syyskokouksessa. 

 

- Juuso Alatalon ilmoitus luopua puheenjohtajuudesta synnytti kyselyitä kiinnostuksestani ryhtyä piirimme puheenjohtajaksi. Olen päättänyt asettua ehdokkaaksi Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajaksi. Lähden avoimin mielin hakemaan puheenjohtajuutta, Vuori toteaa.

 

Piirihallituksen tavoitteet ja linjaukset ovat menneellä kaksivuotiskaudella olleet oikean suuntaisia.

 

- Tuleva kaksivuotiskausi on haastava, edessä on europarlamentti- ja eduskuntavaalit, sekä lähestyvä puoluekokous. Lisähaasteita tuovat myös sote- ja kuntauudistus, sekä Varsinais-Suomen työllisyystilanne. Piirin puheenjohtajana vastaisin yhdessä piirihallituksen kanssa näihin haasteisiin aktiivisella, ryhdikkäällä ja määrätietoisella otteella,Vuori toteaa.
 

- Toimintaan tulee lisätä yhteisöllisyyttä ja ennen kaikkea me –henkeä koko piirin alueella. Yhteisellä kovalla työllä päästään asetettuihin tavoitteisiin, ei rahalla, Vuori toteaa.

 

- Piirin puheenjohtajalta vaaditaan vahvan poliittisen osaamisen lisäksi myös ihmisten kuuntelemisen taitoa. Tähän työni isännöitsijänä, ammattiyhdistystaustani ja luottamustoimeni antavat hyvät lähtökohdat. Haluan olla luomassa piiristämme yhteisöllistä joukkoa, joka kuuntelee ja ottaa aktiivisesti kantaa asioihin. Politiikassa käsitellään jatkuvasti tärkeitä asioita, joihin piirin tulee tarttua, Vuori kertoo. 

 

-Mikäli minut valitaan puheenjohtajaksi, haluan olla koko Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja. Piirin puheenjohtajana jatkaisin toimintojen nykyaikaistamista. Piirimme toimintaa tulee kehittää entisestään ja panostaa vaalityöhön. Erityisen mielelläni kiertäisin kenttää koko piirin alueella kuullen puolueosastojen ja jäsenien mietteitä. Katse tulee ottaa tulevaisuuteen, Vuori sanoo.

 

Mikko Vuori on 34 -vuotias Kaarinassa toimiva isännöitsijä. Hän on naimisissa oleva kolmen lapsen isä. Hän on Kaarinan kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen. Taustalla on vuosia, jolloin hän on johtanut Kaarinan demarinuoria. Hän on toiminut useissa ammattiliiton luottamustoimissa. Tällä hetkellä hän toimii muun muassa työpaikallaan luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna sekä AmmattiliittoPron Varsinais-Suomen aluetoimikunnassa.

 

 

Lisätietoja:

Mikko Vuori
gsm 0400 995 615
sähköposti mvuori@gmail.com

KIITOS

lähettänyt Mikko Vuori 29.10.2012 klo 6.22

Kiitos tukijoukoille ja äänestäjille!

Vaalityö aloitettu!

lähettänyt Mikko Vuori 6.10.2012 klo 7.49   [ 16.10.2012 klo 8.42 päivitetty ]

1-10 of 27