Fotoalbum‎ > ‎

Laktačné poradenstvo

V rámci laktačného poradenstva, navštevujem mamičky v Trenčíne, Dubnici, Nemšovej, Novom Meste nad Váhom, či v jeho blízkom okolí. Neposkytujem informácie mailom, či poradenstvá po telefóne. Každá sme individuálna (rovnako i dieťa) a nestačí len čítať, či počuť v čom asi tkvie daný problém, častejšie je ho potrebné i vidieť a následne riešiť... 
Nájdete ma v zozname i tu:
Nie je väčšej spokojnosti pre dojčiacu mamičku, ako to, keď vidí, svoje bábätko pred očami "rozkvitať". Ručičky a nožičky sa mu vypĺňajú, líčka má ako ružové pampúšiky. Mamička môže byt' na seba hrdá a zároveň možno žasne nad tým zázrakom, ako dokonale dokáže materským mliekom zasýtiť hlad dieťaťa.

10 krokov pre úspešné dojčenie vrámci BFHI

(nemocnica, ktorá vlastní túto plaketu by mala tieto body dodržiavať!):

1.Nemocnica by mala mať stanovené postupy pri dojčení, ktoré sú konzistentné, zahŕňajú 10 bodov (BFHI) a s ktorými je oboznamovaný všetok personál.

2. Všetok personál, ktorý prichádza do styku s tehotnými ženami a  matkami by mal byť vyškolený, aby stanovené postupy pri dojčení uplatňoval v praxi.

3. Všetky tehotné ženy treba informovať o výhodách dojčenia a o základných postupoch pri dojčení.

4.  Matkám treba pomôcť začať s dojčením do 30 minút po pôrode alebo aspoň umožniť matke a dieťaťu vzájomný  kontakt pokožky na pokožkou do polhodiny po pôrode.

5.  Ukázať matkám, ako dojčiť a naučiť ich, ako si udržať tvorbu mlieka, aj ak musia byť od dieťaťa dočasne odlúčené.

6.  Dojčení novorodenci by nemali byť dokrmovaní, iba ak je na to lekársky dôvod.

7.  Matka a dieťa by mali byť spolu v rámci systému rooming-in. (neustály spoločný pobyt matky a dieťaťa na izbe 24 hodín denne)

8. Treba podporovať dojčenie podľa potreby dieťaťa.

9.  Dojčeným deťom nedávať žiadne cumlíky, fľaše, klobúčiky.

10.  Treba podporovať zakladanie podporných skupín mimo nemocnice a zabezpečiť, aby matky boli pred prepustením z nemocnice o nich informované.

AK MÁTE INÚ SKÚSENOSŤ OBRÁŤTE SA MENOVITE NA:           

nemocnice@unicef.sk

alebo :

http://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice/


Aj TANDEM je možný a nielen krásny:tu je popísaných zopár prežitkov mamičiek s tandemom:
  

Comments