Vanhemmille

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus lapsille ja nuorille, sekä aikuisille. Partiotoimintaa tarjoavat paikalliset järjestöt eli lippukunnat, Uudessakaupungissa lippukunta on Uudekaupungin Merihait. Partioon voi liittyä koska vain, mutta uudet ryhmät perustetaan yleensä koulun alun aikoihin syksyllä. Liittymisestä saa tarkempia tietoja lippukunnanjohtajalta.

Partioharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Partiossa toimitaan ikäluokittain, sudenpennut ovat 7-9 vuotiaita, seikkailijat 10-12 vuotiaita, tarpojat 12-15 vuotiaita, samoajat 15-17 vuotiaita ja vaeltajat 18-22 vuotiaita nuoria.

Partio on nuorisojärjestö, jonka perusajatuksena on itse tekeminen. Pienimmätkin osallistuvat kaikkeen tekemiseen ja nuorille annetaan vastuuta. Seikkailu ja elämykset kuuluvat partioon.

Viikottainen ohjelma tapahtuu yleensä kerhohuoneella eli kololla. Retket ja leirit ovat olennainen osa partiotoimintaa, ja koska Merihait on merilippukunta, myös purjehdukset ja veneilytaidot kuuluvat vahvasti ohjelmaan.

Partio antaa nuorille kansainvälisiä kokemuksia ja rakentaa kulttuurien välistä yhteisymmärrystä.

Partio on maailmanlaajuinen, kaikille avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton organisaatio. Suomessa paikallisjärjestöjä eli lippukuntia on noin 850, ja jäseniä 70 000. Koko maailmassa partiolaisia on 38 miljoonaa.

Suomen lippukunnista noin 100 harrastetaan meripartiotoimintaa, meripartiolaisia Suomessa on noin 9 000. Meripartiolaisia on sekä rannikolla että sisämaan järvillä.

Tarkempia tietoja partiosta ja partiotoiminnasta löytyy Suomen Partiolaisten sivuilta.

Mitä partio maksaa?

Suomen Partiolaisten jäsenmaksu on 40-50 euroa/vuosi.

Jäsenmaksun maksettua saa osallistua lippukunnan, piirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla liityy koko kansainvälisen partioliikkeen jäseneksi.

Jäsenedut:

  • Oikeus osallistua partiopiirin ja keskusjärjestön tapahtumiin
  • I-maksun maksaneet saavat jäsenlehden
  • Tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutukset If:ssä. Vakuutus korvaa partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat ja vahingot. Vahinkotapauksissa omavastuu on 84 euroa. Tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta partiovakuutus on toissijainen vakuutetun omiin vakuutuksiin nähden
  • Suomen Retkeilymajajärjestö – SRM ry:n jäsenjärjestön jäsenedut partion jäsenkorttia näyttämällä
  • 10 %:n alennuksen partiokauppojen kaikista tuotteista (ei partiovarusteista), myös alennetuista, jäsenkorttia näyttämällä.

Tämän lisäksi partiolainen tarvitsee jonkin verran retkeilyvarusteita. Partiolaisilla on yhdenmukainen partiopaita, mikä on myös hyvä hankkia. Ainakin aluksi voi lainata retkeilyvarusteita. Partioasusteita sekä retkeilyvarusteita löytyy myös käytettyinä.

Leireillä ja purjehduksilla on yleensä leirimaksu, jolla katetaan leirin kustannukset, esimerkiksi ruoka ja leiriohjelmassa tarvittavat välineet.

Partiossa ei ole tarkoitus kerätä rahaa, vaan kaikki maksut menevät suoraan toimintaan, esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Partio on vapaaehtoisjärjestö eli johtajat ja muut toimijat eivät saa toiminnan järjestämisestä palkkaa.