Z

zantse   prentje ...
zattepulle   dronkelap....
zeelms, zemels  zenuwen ...
zeen   zijn ...
zènders   (ook "sebielden")   uitgebrande kolen, ruwe asse ...
zèndersteen   steen voor binnenmuren, gemaakt uit assebeton ...
zeuren   bedriegen, valsspelen ...
ziekebuzze   ziekenfonds, mutualiteit ...
ziekentrok   1. ziekteverlof(hij is in ......)  2.tussenkomst van de sociale verzekering bij ziekte ...
zieël   touw, zeel ...
zieëpe   zeep ...
ziësletsen   rubberen of plastieken sandalen eigenlijk bedoeld om op het strand te gaan/spelen...
zikstuk, ziëkstik   aalkar ...
zoale - zolle   zadel ...
zompot zondpot   grote stenen pot voor pekelen van vlees ...
zot   de boer uit het kaartspel bv. klaverzot ...
zúlle   dorpel ...
zwalpei   niet zo'n betrouwbaar persoon, iemand zonder "ruggengraat" ...
zweinselen   waggelende gang ...
zwirre   zweer ...
zwoarde   zwoerd (van vlees) ...
zwoalm(e)   zwaluw ...
Ć
zeuren.mp3
(257k)
Marc Van Den Broecke,
24 feb. 2016 07:06
Ć
zulle.mp3
(323k)
Marc Van Den Broecke,
24 feb. 2016 07:06