L

leweit   lawaai ...   (vandaar ook: ne leweitmaukere)
lielèk   lelijk ...
lieëre   ladder ...
lochtingtèrters   1. zeer grote schoenen 2. in enkelvoud: iemand met grote voeten ...
loeder(e)   deugniet ...
loketisse   bloedzuiger ...
lossendeure   volledig doorheen ...
lurre    onhandelbaar persoon, deugniet ...
lutsen (teken lutsen)   met een riek of spade in de grond een trillende beweging maken
lutte   lekstok, lolly ...

Ć
lossendeure.mp3
(134k)
Marc Van Den Broecke,
22 feb. 2016 08:00