H

Alhoewel er een hele reeks woorden met "H" beginnen wordt de aanvangs"h"
in het dialect nooit uitgesproken.
Ik heb er dan ook voor gekozen in mijn fonetisch geschreven woorden hier niets te plaatsen.
Ga naar de klinker die erop volgt. Bv. huis vindt je dan als "uis"