E

eiker de scheiker   ongeordend, in wanorde, alles door elkaar ...
èmmès   kapbijl ...
én, aën  hebben ...
ennèrs   opnieuw ...
èns   handspel (in voetbal) ...
èssepikker   ruziemaker, plager ...
èsses - èskes   hersenen ...
euëzel(e)   horzel ...