D

daabere mars   diarree ... (een zeer oud woord dat ikzelf nooit gebruikt heb)
dau   duw ...
dèssinghe   rammeling, slaag ...
deuzig-deuzeg   duizelig, versuft ...
devuër'n (doen)   zijn best doen ...
dust  dorst ...
duiventiële   nestschotel voor duiven ...
duuëfgewìg   terwijl men doof is (letterl: doof geweg) ...
dzjun(s)
   ajuin(en) ...

Ć
deuzig.mp3
(350k)
Marc Van Den Broecke,
22 feb. 2016 05:08