Inleiding

Het Merelbeeks woordenboek online, met audio-ondersteuning, is niet bedoeld om het Merelbeeks dialect aan te leren. Het is bedoeld als een zinvolle bijdrage voor de inwoners van Merelbeke en omliggende gemeenten om in de eerste plaats Merelbeekse dialectwoorden te inventariseren en ze te bewaren voor het nageslacht. Voor mij is het duidelijk dat dialect tot onze cultuur behoort aangezien het voor de meeste mensen van vroegere generaties de échte moedertaal was, de taal die van kleins af aan werd aangeleerd en waarmee men een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. 

In een dialect speelt niet enkel het streekwoord de hoofdrol: ook de specifieke uitspraak maakt er onvoorwaardelijk deel van uit. Neem daarbij de speciale vervoeging en de soms unieke zinsstructuur en men bekomt het levendige dialect als communicatiemiddel bij uitstek voor vroegere generaties. 

Bij het geleidelijk samenstellen van een woordenschat, te danken aan het vroeger bestaande forum “Meirelbeeks” en de bijdragen van tal van participanten, kwam ik ook tot de vaststelling dat het grootste deel van de woorden die dit woordenboek bevatten, niet het monopolie zijn van de gemeente Merelbeke. In aangrenzende gemeenten en soms de hele streek rond Gent bestaan een groot aantal van deze woorden eveneens. Het verschil ligt dan meestal in de typische uitspraak van het woord.

Wij hebben we ons tot doel gesteld, naast de alfabetische woordenlijst, zodanig geschreven dat de uitspraak zo goed als mogelijk wordt nagebootst (hetgeen niet evident is en soms wel foutief zal worden ervaren), ook een auditief gedeelte in te lassen door onderaan auditieve bestanden te plaatsen onderaan. Het is de bedoeling om het woordenboek regelmatig aan te passen met de inbreng van nieuwe woorden: in een later stadium zullen specifieke uitdrukkingen toegevoegd worden, evenals herinneringen aan het vroegere dorpsleven door een opsomming van de dorpsfiguren, de bestaande herbergen enz…

We wensen u alvast veel “Meirelbeeks” taalgenot !

Marc Van den Broecke

marc.van.den.broecke@telenet.be

20 juni 2007

(tekst gewijzigd februari 2016. Mijn dank hiervoor gaat in het bijzonder naar Jeroen Gielen, IT-medewerker bij de gemeente Merelbeke)

Laatste bijwerking:  02/05/2016 (zie onder de "K")


Onderaan de meeste pagina's vindt u bestanden die eindigen op  .MP3. Je kan die activeren en dus de gesproken tekst beluisteren door op het pijltje onderaan rechts te klikken dat naar onder wijst!   Hoor je de tekst niet goed?: download dan de VLC Media Player via deze website: http://vlc-media-player.nl.softonic.com/


Ć
INLEIDING1-1(1).mp3
(661k)
Marc Van Den Broecke,
31 mrt 2016 09:19