Subpagina's

Item
01.04.11 - ME/CVS Liga heeft een een gesprek met Mr. Tom Dehaene ( CD&V) Vlaams Parlement
01.05.12 - Denemarken : ME-patiënte beschouwd als psychiatrisch patiënte, update 16.02.13
02.07.14- Artsenkrant - Diagnostische CVS-centra starten op 1 september
02.12.16- Hervorming kiné-sessies CVS/fibromyalgie Fb-pathologie vanaf 1 januari 2017
03.02.12: ME naar het Schotse Parlement
03.11.11 senaat: voorstel resolutie CD&V ivm ME/CVS
08.01.17- Persbericht van Maggie De Block ivm regeling kinesitherapie voor fibromyalgiepatiënten
08.07.13 - DM: Chronisch zieken hebben vanaf nu een speciaal statuut
09.07.15- diverse artikels mbt het (verplicht) reïntegreren van chronisch zieken in de arbeidswereld.
13.04.17- De Tijd: Opnieuw zorgwekkende toename langdurig zieken
14.12.16 - wijzigingen terugbetaling kiné fibromyalgie samengevat
15.02.12- (Nl) Kamerbrief myalgische encefalomyelitis
15.02.2005: verslag hoorzitting : verzoekschrift over de behandeling van CVS-patiënten
15.06.11 VB-resolutie leidt tot rondetafelgesprek
15.11.11 Gaat de Schotse overheid een andere koers varen?
16.11.11 antwoord van Mevr. L. Onkelinx ivm recente ontwikkelingen ivm ME/CVS
19.03.17-HLN: Regering kibbelt over sancties langdurig zieken
19.06.12- "De Latijnse les"-Blog van M. van Impe over beslissingen van Minister Onkelinx ivm chronisch zieken
2003 :VRT Ombudsjan : ME/CVS en het onbegrip door het RIZIV en verzekeringen!
21.05.12 - WUCB schrijft brief aan Dr. Winnen (RIZIV)
23.03.12- Senaat : schriftelijke vraag nr. 5-5972 van Bert Anciaux aan L. Onkelinx
27.12.16 - De Redactie - Langdurig zieken terug aan het werk: goed voor zieke én schatkist
27.12.16- De Standaard - één op drie langdurig zieken vindt werk
28.04.11 resolutie "erkenning fibromyalgie" aangenomen
29.10.12 - Senaat: schriftelijke vraag van B. Anciaux nr. 5-7211
augustus 2015 - Langdurig zieken krijgen tot 540 € minder
Een oplossing voor chronisch zieken dank zij de artsen
eindconclusie mbt de referentiecentra
Langdurig zieken krijgen tot 540 € minder
maart 2012- cvs referentiecentra:stopzetting financiering, maar veto van minister Onkelinx
Observatorium voor Chronische ziekten gaat van start
reactie van ME/CVS-Liga op rapport v.d. werkgroep chronisch zieken
W. Meyer vraagt betere diagnose ME
1-33 of 33