17.011.16 TED- lezing door Dr Uyttersprot in Leuven  Maybe truly sick, nevertheless?
   
    My way to a solution :

    a chronic complex complaint clinicDokter Uyttersprot werd uitgenodigd om een lezing te geven voor TEDx in Leuven op 17 november 2016. Hiervoor uitgenodigd worden is niet niks! Het was voor haar  ver buiten haar comfortzone daar zij deze voordracht niet in haar moedertaal maar in het Engels diende te geven, maar ook omdat zij omwille van cvs regelmatig last heeft van concentratie- en woordvindingsproblemen. 
Zij is arts, neuropyschiater en heeft zich gespecialiseerd in het medisch behandelen van cvs-patiënten en patiënten met gelijkaardige aandoeningen. Deze worden door haar collega’s, de  gezondheidszorg en het RIZIV nog steeds gezien als psychisch en nog altijd is de gangbare behandeling cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie.  

Mensen met chronische vage klachten zien meestal vele artsen om een oplossing, een behandeling te vinden voor hun klachten... maar zij worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dit omdat enerzijds de klachten als psychisch worden afgedaan en anderzijds omdat de dokters enkel kijken naar “hun domein”, hun specialisatie.  Patiënten met chronische klachten hebben een algemene aanpak nodig, hun klachten passen niet in één specialisatieveld. Haar  oplossing hiervoor is het oprichten van een “chronisch complexe klachten kliniek”.  Daarover heeft ze het in haar lezing.
                                   

 CheckStat