04.10.14- interdisciplinair congres ME/CVS en fibromyalgie


Sana - Vereniging voor gezondheid en welzijn nodigt u van harte uit op het Interdisciplinaire Congres ME/CVS & Fibromyalgie

voor huisartsen, psychiaters en andere artsen, psychologen, apothekers,
kinesitherapeuten B / fysiotherapeuten NL, verpleegkundigen, diëtisten,
welzijnswerkers en andere paramedici, (ziekte)verzekeraars, arbeidsdeskundigen,...
Diverse accreditaties aangevraagd
Reeds toegekende accreditaties: ADAP-NVD (Diëtisten), ADAP-EN (Ergotherapeuten), 
NVFZ & Optifarma (Apothekersassistenten), BAMw (Agogen / Maatschappelijk werk), 
RIZIV (Ethiek & Economie), ROB & GNRPO (Osteopaten).

De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen
Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) - Cammerpoorte (betalend) - Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen Centraal Tram: halte Sint-Andries (tramschema)

Zaterdag, 4 oktober 2014, 09.15 uur – 16.45 uur
ME/CVS – Myalgische Encephalomyelitis/Chronisch vermoeidheidssyndroom & Fibromyalgie vormen een ernstig gezondheidsprobleem – ten onrechte vaak geminimaliseerd of zelfs miskend – dat maanden of zelfs jaren aansleept en niet overgaat met rust.
De aandoeningen zijn bijzonder complex. De enen aanzien ze als een louter psychische stoornis, de anderen houden het bij een zuiver lichamelijke oorzaak. Meer en meer wordt duidelijk dat beide in het geding zijn. Hulpverleners uit diverse disciplines dienen dan ook samen te werken. Maar zij weten te weinig over elkaars kennen en kunnen. Daarom is het de uitdrukkelijke bedoeling van dit congres om de specifieke kennis en mogelijkheden uit diverse vakgebieden bij elkaar te leggen, de patiënt ten bate.

Programma

08.30 - 09.15 Inloop en registratie

09.15 - 10.10 Erkennig als ziekte?
Dr. jur. Geert Messiaen (secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten)
ME/CVS en fibromyalgie blijven een discussiepunt binnen de ziekteverzekering, met grote gevolgen voor de patiënt, onder meer op het gebied van (niet-)behandeling vanwege onduidelijkheid over de erkende deskundigheid van behandelaars, de vaak hoge niet-terugbetaalde kosten, gebrek aan informatie enz. Wat is de huidige situatie en wat zou de toekomst kunnen brengen?
Vragen

10.10 - 11.05 Psychosociale factoren bij CVS
Dr. psych. Stefan Kempke (postdoctoraal onderzoeker, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven)
Onderzoek wijst in de richting dat CVS het resultaat is van een samenspel van zowel biologische als psychosociale factoren. Meer bepaald suggereert het internationale onderzoek dat CVS het best begrepen kan worden als een aandoening die gekenmerkt wordt door een fundamenteel verlies van belastbaarheid van het (neurobiologische) stresssysteem, waardoor diverse vormen van belasting niet adequaat meer kunnen worden verwerkt. Persoonlijkheidskenmerken en levenservaringen lijken een belangrijke rol te spelen in dit verlies aan veerkracht bij CVS en bieden belangrijke aanknopingspunten voor de behandeling.
Vragen

11.05 - 11.35 Pauze

11.35 - 12.30 Kinesitherapie bij fibromyalgie en CVS: wetenschap voor de praktijk
Dra. Margot De Kooning (Dienst Menselijke fysiologie, Vrije Universiteit Brussel; Internationale onderzoeksgroep Pain in Motion)
Dankzij internationaal onderzoek begrijpen we steeds meer over fibromyalgie en CVS, inclusief de fysiologische dysfuncties die de klachtentoename na inspanning en pijn verklaren. De kine/fysiotherapeut heeft verschillende tools om deze wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk, onder meer patiënteneducatie, stressmanagement, activiteitenmanagement en oefentherapie. Belangrijk is dat de behandelingen niet alleen zijn afgestemd op de bij fibromyalgie/CVS aangetoonde (fysiologische) dysfuncties, maar ook aansluiten bij evidence based practice guidelines voor fibromyalgie en CVS. 
Vragen

12.30 - 13.30 Wandellunch

13.30 - 14.25 ME/CVS, een belangrijk (non)item?
Dr. Annemie Uyttersprot (neuroloog-neuropsychiater, CVS-centrum AZ Jan Portaels, Vilvoorde)
ME/CVS maar ook fibromyalgie beroert mensen ten zeerste. Iedereen heeft er een mening over, maar slechts weinigen hebben een dieper inzicht in deze problematiek. Door haar dagelijkse contact en werk met deze patiënten als behandelende arts, scherpt dr. Uyttersprot dit inzicht aan, want zij hoort wat patiënten zelf zeggen te denken, te voelen en te ervaren. Haar relaas zal ongetwijfeld veel ongeloof en onwetendheid wegnemen.
Vragen

14.25 - 15.20 Invloedrijke voedingsfactoren bij CVS en fibromyalgie
Christine Tobback (zelfstandig diëtiste, Leuven)
Voeding speelt een belangrijke rol bij CVS en fibromyalgie, zo blijkt uit de getuigenissen van vele patiënten. Het gaat vooral om pseudoallergische reacties, die niet onderkend worden, omdat ze niet aantoonbaar zijn in het bloed. Omtrent de juiste draagwijdte ervan blijken nog heel wat vraagtekens te bestaan. Maar er zijn toch meer duidelijke antwoorden dan vaak wordt gedacht.
Vragen

15.20 - 15.50 Pauze

15.50 - 16.45 Scientific based nutritionals als therapie in een multi-symptom approach van CVS & fibromyalgie
Ap. Pol De Saedeleer (zelfstandig apotheker, Lier)
In dit farmacologisch overzicht evalueren we molecules die de oxidatieve stress, adrenale stress en inflammatie controleren en de impact op cellulaire immuniteit, darmpermeabiliteit, hersenactiviteit en mitochondriale werking beperken.
Vragen

 

 CheckStat