23.12.11 - Trouw(Nl)-Science trekt onderzoek chronische vermoeidheid volledig terug

 
 Science trekt onderzoek chronische vermoeidheid terug
-----------------------------------------------------

Het tijdschrift Science heeft een omstreden onderzoek over het chronisch vermoeidheidssyndroom nu in zijn geheel teruggetrokken.
Hoofdredacteur Bruce Alberts meldt in het vandaag verschenen nummer dat het blad geen vertrouwen meer heeft in het onderzoek.

Het op eigen houtje terugtrekken van een onderzoek is een opvallende stap van Science. Meestal zijn het de auteurs die hun onderzoek terugtrekken, wanneer dit niet blijkt te voldoen. Alberts meldt echter dat de meeste auteurs het wel met hem eens zijn dat een intrekking
nodig is, 'maar ze kunnen het niet eens worden over een statement hierover'. Alberts noemt een terugtrekking getekend door alle auteurs
onwaarschijnlijk.

In het werk beweerden Amerikaanse artsen dat het syndroom het gevolg is van een infectie met het knaagdierenvirus XMRV. Maar de resultaten
blijken voor een belangrijk deel te berusten op een vervuiling in het lab. Daardoor leek het ten onrechte alsof het virus in het bloed van patienten zat.

Het artikel was direct na de publicatie in oktober 2009 al omstreden. Want bij chronisch vermoeide patienten was eerder uitvoerig naar virussen gezocht, en nooit iets gevonden. En onderzoekers die de nieuwe bevindingen verifieerden bij patienten, konden er niets van bevestigen.

In september trok Science al een deel van het onderzoek terug. Het blad publiceerde toen een nieuwe studie waarin het virus als een vergissing werd afgedaan.

--------
(c) 2011 Persgroep Nederland
 
Bron : http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3093342/2011/12/23/Science-trekt-onderzoek-chronische-vermoeidheid-terug.dhtml

"Trouw" is een Nederlandse krant, uitgegeven door de Persgroep en heeft een oplage van ongeveer 91.000 exemplaren 

 CheckStat