22.12.11- HLN : Science trekt artikel over chronische vermoeidheid in

 
 
Artikel in "Het Laatste Nieuws' online d.d. 22.12.11

"Science trekt artikel over chronische vermoeidheid in"

 

 

Het Amerikaanse wetenschappelijke vakblad Science heeft een hele studie ingetrokken die in 2009 een virus in verband bracht met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Een team wetenschappers onder leiding van Judy Mikovits van het Whittemore Peterson Institute in Nevada had toen gerapporteerd dat het retrovirus XMRV ('xenotropic murine leukemia virus related virus') bij muizen dikwijls voorkwam in het bloed van CVS-patiënten. Meer bepaald bij 64 procent van de patiënten tegen 4 procent bij de bevolking in het algemeen.

Vragen
Eind mei had de hoofdredactie van Science in een editoriaal ernstige vragen gezet omtrent die studie. Ook kwamen de vorsers in september zelf al op enkele van hun bevindingen terug, omdat zij waren gebaseerd op "gecontamineerde data".

Intrekking
Nu heeft Science de studie helemaal ingetrokken. Het blad zegt dat meerdere laboratoria, ook dat waar de auteurs hun onderzoek hadden verricht, nooit XMRV of virussen van dezelfde familie in het bloed van CVS-patiënten hebben gevonden. (afp/sam)
 
 
 
 

 

 CheckStat