22.11.11 Onderzoeker bij WPI onthult dat hij gegevens van WPI stal op vraag van dr. Mikovits

 
 
Onderzoeker bij WPI verklaart onder ede dat hij gegevens van WPI stal op vraag van dr. Mikovits
 
 
 
Een onderzoeker (Max Pfost), werkzaam bij het WPI, bekent dat hij een diefstal pleegde op vraag van dr. J. Mikovits.  Hij geeft toe dat hij de documenten/flash drives gestolen heeft uit het bureel van dr. Mikovits in het WPI. Hij kreeg deze opdracht van dr. Mikovits de ochtend na haar ontslag door Annette Whittemore van het WPI (Whittemore Peterson Institute).
Volgens de beëdigde verklaring van Pfost riep Dr. Mikovits hem, bij het horen van het beëindigen van haar contract met het WPI, en vertelde hem dat het WPI ten onder zou gaan. Later ontmoette ze hem in een bar en overhandigde hem de sleutels van haar bureel waardoor Pfost haar patiëntengegevens, notebooks en andere informatie kon bezorgen. Hij probeerde die nacht om toegang te krijgen tot het WPI-gebouw, wat hem niet lukte. De volgende ochtend kon hij bij de opening van het gebouw zijn "opdracht" vervullen. Hij vervreemde 12-20 zware notebooks die ongeveer vijf jaar of onderzoekswerk bevatten van Dr. Mikovits, Pfost zelf en nog twee andere onderzoekers. Niet alle notebooks pasten in zijn rugzak en de grootste stak hij in een zak waar "happy birthday" op stond, dit om geen argwaan te wekken. Hij veronderstellde dat hij werd gezocht door het WPI en ging zijn buit naar het huis van zijn moeder brengen.
Dr. Mikovits vroeg om alle notebooks naar haar door te mailen maar dat vond Pfost te duur. Hij bekende aan zijn moeder dat hij die diefstal gepleegd had en nam al het materiaal mee naar zijn flat. Na zijn ontmoeting met dr. Mikovits op de luchthaven van Reno, overhandigde Pfost de notebooks en andere gestolen informatie aan dr. Mikovits. Deze bracht Pfost op de hoogte dat ze ging onderduiken op een boot om te voorkomen dat het WPI de informatie vond.  Zij verzocht hem tevens om haar op de hoogte te houden van de verblijfplaatsen het WPI-personeel om te vermijden dat zij zou opgespoord worden.
Dr. Mikovits zou ook geprobeerd hebben om biologisch materiaal, inclusief cellijnen en bloedstalen, te laten ontvreemden uit het lab van het WPI. Zij probeerde hiervoor via Pfost andere WPI-werknemers aan te werven die dan deze materialen zouden laten verdwijnen uit het lab en deze door te sturen naar Dr. Ruscetti.
Het WPI beweert dat de gestolen files dagelijks gebruikt worden door hen en zij hun onderzoek niet verder kunnen zetten zonder deze gegevens. Ze heeft deze o.a. nodig voor het verkrijgen van octrooien, aanwerven van onderzoekers, het zoeken van subsidies, een remedie te vinden voor de patiënten die lijden aan NID en verder onderzoek te verrichten in deze richting.
Dr. Mikovits' lot is nu in handen van het rechtssysteem. De Politie zal bepalen of er al dan niet een verdere vervolging zal plaatsvinden. Het WPI zelf vroeg in hun rechtszaak, die meer dan een maand geleden was ingediend, schadevergoedingen, vergoeding voor juridische kosten en vergoedingen voor andere geleden schade.
Dr. Mikovits wordt beschuldigd van twee misdrijven, nl. het "vluchten" naar een andere deelstaat en het stelen van eigendommen van het WPI. In Nevada wordt de marktwaarde van een gestolen "produkt" bepaald volgens de indeling van de diefstal. Diefstallen boven 250 dollar worden beschouwd als misdrijven, maar diefstallen boven 2.500 dollar worden beschouwd als "Grand Theft" en worden gestraft met een gevangenisstraf van 1-5 jaar en tot 10.000 dollar aan boetes.  De gestolen documenten vertegenwoordigen vijf jaar werk...

Een hoorzitting is gepland 23 november 2011, in Nevada om 13u, tegenover de voorlopige voorziening die verstrijkt na 22.11.11 
 

© ME/CVS in België - 2011

 

 Bron:  http://forums.phoenixrising.me/content.php?506-Researcher-Confesses-Implicates-Dr.-Mikovits-in-Theft-of-Materials-From-WPI 

 
 
More information in English :  

By Cort Johnson, click here 

Motion for preliminary injunction :click here

 
 
 
 
CheckStat