16.05.12 - XMRV studie ivm prostaatkanker blijkt fout te zijn

Geen biologische Bewijs van XMRV in het bloed of prostaatvocht van mannen met prostaatkankerAangezien er geen biologisch bewijs is van de aanwezigheid van XMRV in het bloed of prostaatvocht bij mannen met prostaatkanker, wordt de oorspronkelijke studie van Professor R. Silverman en C° hieromtrent weerlegd. Noch het besmettelijke XMRV-virus zelf, noch antilichamen werden gedetecteerd in het bloed (n=29) of prostaatafscheidingen (n=5). Onder deze proefpersonen bevonden zich 5 mannen die eerder positief testten op XMRV DNA, waarvan twee uit de oorspronkelijke studie .

Op de website van PLoS ONE kunt u hierover meer lezen (zie link):
PLoSONE (English)


 CheckStat