patiënten met voorgeschiedenis van heel actief sporten versus niet actief sporten....

 

ME/CVS-patiënten met en zonder ultrasportieve en met en zonder infectieuze voorgeschiedenis verschillen aanmerkelijk
 

  
Volgens Yves Jammes(*) en kollega's zijn er opmerkelijke verschillen tussen ME/CVS-patiënten die voor hun ziekte zeer actief gesport hebben en ME/CVS-patiënten die niet ultrasportief waren en ME/CVS-patiënten waarbij de ziekte met een akute infectie begon en ME/CVS-patiënten waarbij de ziekte op een andere wijze begonnen is, in rust en na een inspanning.
 
ME/CVS-patiënten die altijd zeer aktief gesport hebben en/of ME/CVS-patiënten waarbij de ziekte begonnen is met een infectie hebben in rust een verhoogde oxidatieve stress, getuige verhoogde concentraties thiobarbituric-zuur-reactieve producten (TBARS).
ME/CVS-patiënten waarbij de ziekte begonnen is met een infectie hebben in rust toegenomen oxidatieve stress, gelet op lagere concentraties gereduceerd ascorbinezuur (vitamine C) (RAA), onafhankelijk van het feit of ze voor hun ziekte wel of niet aktief sportten.
 
De concentraties heat shock proteïne (HSP) 70, dat aangemaakt wordt bij (fysieke) stress, zijn lager bij alle vier groepen ME/CVS-patiënten, Naarmate iemand "aktiever" gesport heeft, zijn de concentraties HSP27 en HSP70 lager.
 
Na een inspanningstest is de oxidatieve stress, getuige de TBARS-piek, beduidend hoger bij patiënten met een sportieve en/of infectieuze voorgeschiedenis, in vergelijking met mensen zonder ultrasportieve achtergrond en zonder infectieus begin.
 
De reactie van HSP27 en HSP70 op fysieke stress is beduidend minder of zelfs afwezig bij alle ME/CVS-patiënten, maar het minst bij mensen met een infectieuze voorgeschiedenis.
 
 
Men kan dus stellen dat ME/CVS-patiënten die vroeger ultrasportief waren of  een infectie meemaakten een verhoogde oxidatieve stress hebben.       
 
 
Meer info :
 
 
 (*) Yves Jammes , Faculté de Medecine de Marseille Université de la Méditerrané, Faculty of Medecine, Marseille France
      Medecine, biochemistry, Geneti cs and Molecular Biology, Neuroscience
 
 

Chronic fatigue syndrome: acute infection and history of physical activity affect resting levels and response to exercise of plasma oxidant/antioxidant status and heat shock proteins. J Intern Med. 2011 Nov 24. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02488.x. - Jammes Y, Steinberg JG, Delliaux

 
 
 CheckStat