24.10.11- Is Rituximab het nieuwe medicijn tegen ME?

 
 

Is Rituximab het nieuwe medicijn tegen ME?   

Noorse medisch specialisten hebben veelbelovende resultaten geboekt met de toediening van een kankermedicijn aan ME-patiënten. Het gaat om het middel Rituximab dat de B-cellen aanpakt, een  type witte bloedlichaam dat een belangrijke rol speelt in de afweer. Negen van de vijftien ME-patiënten knapten er duurzaam van op, beweren Fluge en Mella, de twee bedenkers van het experiment.
 
De Noorse onderzoekers kwamen op het idee toen een patiënte die zowel aan ME als aan Hodgkins leed - Anne Kathrine Olsen Karlsen (zie foto)  - aanzienlijk opknapte van haar chemotherapie met Rituximab: niet alleen haar kanker werd effectief bestreden, maar ook haar ME-klachten waren over de hele linie minder geworden. Dat komt doordat er geen autoantilichamen meer worden aangemaakt, als het medicijn de B-cellen heeft vernietigd, denken de onderzoekers. ME is in hun ogen een autoimmuunziekte.

Het eindresultaat is spectaculair, maar reserves zijn geboden. Het gaat om een kleinschalige “voor”-proef, bedoeld als “pilot” voor een groter experiment. De statistische uitkomst is nog voor flinke schommelingen vatbaar.

Denk aan het experiment van Montoya met Valganciclovir: diens voorproef met een klein aantal patiënten pakte ook heel gunstig uit, waarna hij een grootschalig experiment startte waarvan de resultaten tegenvielen.

Het is dan ook nog veel te vroeg Rituximab nu al als een effectief medicijn tegen ME te beschouwen. Fluge en Mella zijn al wel zo enthousiast dat ze patenten hebben laten deponeren. Ook in de ME-wereld is positief gereageerd op het Noorse onderzoek, o.a. door Charles Shepherd (UK) en Kim Mc Cleary (USA). Een vervolgonderzoek met langduriger toediening van het medicijn – voor een nog breder effect – zit al in de Noorse pijplijn.

Willem Bulter

Fluge Ø, Bruland O, Risa K, Storstein A, Kristoffersen EK, et al. (2011) Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study. PLoS ONE 6(10): e26358. doi:10.1371/journal.pone.0026358
 

http://www.research1st.com/2011/10/19/rituximab-trial/

 
 
 
 
 

 

 CheckStat