okt.2011 - Noorse studie: Rituximab geeft goede resultaten bij ME-patiënten

 
 
Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue  Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study 
 http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026358

 (for more links in English, scroll dowm)

 
 
 
 
De publicatie is het resultaat van een dubbelblinde placebo-gecontroleerde fase-II studie naar de effectiviteit van Rituximab(*) bij 30 ME/CVS patiënten. De kleinschalige studie werd uitgevoerd door twee Noorse oncologen (Prof. O. Mella en Dr. Fluge, zie foto's). Zij lichtten al een tip van de sluier op in mei 2011 tijdens het congres "Invest in ME "in London, maar toen was deze studie nog niet afgerond.  
  
Op 19 oktober 2011, werd hun onderzoek gepubliceerd bij Plosone (zie bovenstaande link).
Uit de resultaten bleek dat tien van de vijftien ME/CVS-proefpersonen een vermindering van hun symptomen vertoonden en 2 personen herstelden zelfs volledig. Rituximab is een geneesmiddel dat eigenlijk een soort antistof is die het lichaam zelf  B-lymfocyten laat opruimen. De theorie hierachter is dat B-lymfocyten auto-antistoffen aanmaken en daardoor het lichaam  ziek maken. Als dit correct blijkt te zijn, dan is ME/CVS wel degelijk een auto-immuunziekte is. Volgens Fluge en kollega's van het Haukland Universitair Ziekenhuis Bergen (Noorwegen), leidt Rituximab (MabThera), een medicijn dat B cellen gedurende enige tijd uitschakelt, met een vertraging van 2 tot 7 maanden tot een tijdelijke afname van het gehele klachtenpatroon bij tweederde van de patiënten. Nadien kan de behandeling herhaald worden.
 
De internationale media berichtte begin november 2011 dat men in Noorwegen op zoek is naar financiering om fase III van het onderzoek te kunnen aanvatten.  In New York zou Dr. David Bell binnenkort starten met een replicastudie van de Fase II studie.
 
Het wachten is nu op vervolgstudies met grotere groepen patiënten, de resultaten hiervan worden binnen een tweetal jaar verwacht.
Op te merken valt wel dat Rituximab een zwaar geneesmiddel is, met heel wat bijwerkingen. De uitgebreide patiëntenfolder (van Roche) kan u hier lezen.  In het UZ Leuven krijgen patiënten die behandeld worden met met Mabthera® (merknaam van Rituximab) deze brochure met patiënteninformatie.  De behandeling met Rituximab is tevens heel duur.
 
Op 28 november 2011 vernemen we dat de Noorse regering de studie naar de effecten van Rituximab op ME/CVS-patiënten steunt! Zij schenkt de onderzoekers zelfs 2 miljoen! Meer hierover, vind je hier. 
 
Dr. Theo Wijlhuizen (internist, Nederland) geeft op 16 december 2011 zijn visie op het gebruik van Rituximab en andere chemotherapieën bij ME/CVS-patiënten, meer hierover kan je HIER lezen.
 
Op 26 december lezen we in de "ME Letter" (nieuwsbrief van Dr. Lapp) dat ook in de Verenigde Staten veel interesse toont in de Rituximab-studie. Hier lees je er meer over.
 
 
Op 11 januari 2012 lezen we dat de studies ivm het gebruik van Rituximab bij ME/cvs-patiënten in Noorwegen druk verder gaan. Er wordt meer uitleg gegeven en tevens een oproep gericht naar vrijwilligers (ME/cvs-patiënten) om deel te nemen aan deze vervolgstudie. Meer hierover, lees je hier.(English)
 
In maart  2012 vernamen we dat het onderzoek ivm Rituximab verder loopt, maar er zijn nog bijkomende investeringen nodig, ook begint men aandacht te besteden aan de mogelijks zware nevenwerkingen van dit geneesmiddel, lees er hier meer over. Ook op de website van "Invest in ME" kan je de engelstalige vertaling lezen, die goedgekeurd werd door Prof. Olav Mella : http://www.investinme.org/InfoCentre-Library-NMEA-Newsletter-1203.htm  
 

 
Nederlandstalige publicaties in verband met deze studie :
 
Het allereerste gepubliceerde belgische persbericht ivm deze nieuwe Noorse studie kan u lezen in de nieuwsbrief van MediPlanet Enews Artsen 1082Noorse doorbraak kan ME/CVS mysterie oplossen.
 
Op 24 oktober 2011 publiceerde de "Gazet van Antwerpen" een artikel over deze Noorse studie : "chronische vermoeidheid te wijten aan defect immuunsysteem". Het is jammer dat de GvA nog steeds de benaming CVS blijft gebruiken, en zelfs "chronische vermoeidheid", terwijl deze aandoeningen totaal verschillend zijn van de ziekte waarover het hier gaat, nl. ME (myalgische encefalomyelitis)
 
Nog op 24 oktober 2011 kon je online het artikel lezen van de Nederlandse ME/CVS-stichting : Is Rituximab het nieuwe medicijn tegen ME?  Ik was alvast heel blij te lezen dat het over "ME" ging in plaats van over "CV" of "CVS"!
 
Een nederlandstalige verklaring van de European ME Alliance (EMEA) betreffende deze studie, kan u hier lezen.
 
Nog een primeur in Noorwegen als gevolg van hun studie in verband met ME/CVS! De Noorse overheid verontschuldigt zich tegenover ME/CVS-patiënten.
 
In de nationale zorggids (Nederlands) stond op 27 oktober 2011 het artikel, waarin o.a. staat dat de medische professor David Bell alvast heel enthousiast is in verband met de Noorse studie met Rituximab bij ME/CVS-patiënten : ME/CVS geneest door kankermedicijn.
 
Op 10 november 2011 schreef de Nederlandse journalist Anne Boer het artikel:"ME-patiënt put hoop uit Noors onderzoek met kankermedicijn"
 

 
Reacties van ME/CVS-experten ivm deze studie : Rituximab bij ME/CVS-patiënten
 
De eerste week na de bekendmaking van de studieresultaten waren er alvast positieve reacties van enkele ME/CVS- experten, zoals van David Bell.(Lees meer in het artikel : ME/CVS geneest door kankermedicijn). 
 
Dr. Lapp, Dr. Klimas en Dr. Bateman willen alledrie eerst meer gegevens en meer bepaald veel meer resultaten van  studies alvorens hun uit te spreken over het gebruik van Rituximab bij  ME/CVS. De belangrijkste problemen vormen momenteel de kostprijs, goede patiëntkeuze voor de studies, en het begrijpen van de de risico's bij de ME/CVS-populatie.
 
Dr. Bateman hoopt dat er in de US snel klinisch onderzoek zal gebeuren om een FDA-erkenning te vergemakkelijken en ze wil graag aan dat project meewerken.
 
In een verklaring van Dr. Klimas in de Noorse pers benadrukte ze de verschillende manieren waarop Rituximab kan werken bij ME/CVS-patiënten en riep zij op tot meer onderzoek in verband met de infecties die regelmatig voorkomen bij ME/CVS.
 
 
More information (in English), you can read here.  (wordt nog vertaald in het nederlands)

 

Reeds in 2009 werd toevallig ontdekt dat Rituximab een potentieel geneesmiddel zou kunnen zijn  voor ME/CVS.  Rituximab potentieel  Bij toeval merkte een ME/CVS-patiënt een frappante verbetering op van haar ME/CVS-klachten op van tijdens en na een behandeling van een Non-Hodgkin lymfoom et dit medicijn. Men stelde dat deze verbetering verband hield met een behandeling met methotrexaat, wat immunomodulerend werkt door B-celdepletie. Daarom werden B-cellen afgeremd bij 2 andere ME/CVS-patiënten door een infuus met het monoclonale antiCD20
antilichaam Rituximab of Mabthera®, wat ook bij reumatoïde artritis gebruikt wordt. Met succes zag men bij alle drie  de ME/CVS-patiënten hun symptomen verbeterden, deze verbetering duurde van 16 weken tot tot bij sommige patiënten zelfs 44 weken na behandeling. Wanneer de symptomen terugkwamen, werd het middel opnieuw toegediend, wat terug tot een verbetering van de ME/CVS-symptomen leidde.
Bij een deel van de ME/CVS-patiënten zijn het aantal B-cellen immers verhoogd, wat voorkomt bij een Th2reactie. Door B-cel depletie
wordt dus de inflammatie onderdrukt, wat heel wat symptomen kan verlichten.
 

Interessante video ivm de Noorse studie : Het positieve effect van Rituximab bij ME/CVS-patiënten.
Deze video is in het Nederlands ondertiteld. Deze ondertiteling ontstond door de samenwerking van een deel ME/CVS-patiënten....
waarvoor onze dank! 
 

Noorse studie ivm Rituximab (Nederlands ondertiteld)

 
 
This video also exists with English subtitles, please click here.
 
 

 
Meer informatie over de recente studie kan je vinden op de volgende Engelstalige en Noorse links :
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=16621 (nov. 2011: Mt Sinai ME/CFS Center gets rolling: Nov 20 public meeting, Rituximab trial & more)
 

 
 
 (*) Rituximab :  (verkocht onder de merknaam MabThera (Roche) en Rituxan (Genentech/Biogen) in de Verenigde Staten) is een monoklonale antistof die wordt gebruikt bij de behandeling van B-cel-non-Hodgkinlymoom, B-celleukemie en sommige auto-immuunziekten, in het bijzonder reumatoïde artritis (in combinatie met methotrexaat). MabThera/Rituxan was in 2008 Roches best verkochte geneesmiddel, goed voor een verkoop van meer dan 5,9 miljard Zwitserse frank (bron : WikipediA). Het is wel een heel duur geneesmiddel.
Opmerking : Rituximab is een geneesmiddel met heel wat bijwerkingen! De bijsluiter door de firma Roche uitgegeven, kan u hier lezen.
 
 
 

© ME/CVS in België - 2011

 

 

 CheckStat