reactie van Broderick op kritiek van der Meer op ICC

 
 

 

In de Journal of Internal Medicine reageert Broderick (namens mede-auteurs) op kritiek van van der Meer/Lloyd op de recente internationale consensus-kriteria voor ME

 

Kort door de bocht, stellen van der Meer en Lloyd:

  • dat het zinvoller is alle vormen van "vermoeidheid" als geheel te bestuderen en dat het dus niet zinvol is de groep CVS-patiënten op te splitsen,
  • dat "vermoeidheid" in essentie hetzelfde is als "post-exertional malaise",
  • dat er drie groepen betrokken zijn die de zaak te simplistisch benaderen, namelijk mensen die beweren dat ME/CVS niet bestaat, mensen die beweren dat ME/CVS een psychologische aandoening is en "aktivisten" (artsen, onderzoekers en patiënten),
  • dat zij zelf tot een vierde groep behoren: mensen die gemotiveerd zijn om systematisch en onbevooroordeeld de biologische basis van "CVS" te achterhalen,
  • dat de naam ME niet juist is, omdat inflammatie niet overtuigen aangetoond is,
  • dat de auteurs van de konsensus-kriteria zich bezondigen aan pseudowetenschap, omdat alle biologische afwijkingen "weerlegd" zijn en die studies niet vermeld worden.

 

Broderick stelt daarentegen

  • dat inflammatie ("ontsteking"), inclusief inflammatie van het zenuwstelsel, en andere immunologische en immunologische afwijkingen niet langer meer ontkend kan worden,
  • dat onderzoek naar "CVS" (Fukuda, Reeves, en Oxford-kriteria) weinig zal opleveren,
  • dat het zaak is mensen met immunologische-klachten-na-inspanning apart te bestuderen,
  • dat ME door we WHO als neurologische ziekte aangemerkt wordt (G93.3) en dat andere vormen van chronische vermoeidheid niet onder die kategorie vallen.

 

Bron : http://www.hetalternatief.org/Kriteria%20ME%202012%20947.htm 

 

 

 CheckStat