nieuwe ME criteria ICC juli 2011

Nieuwe ME-International Consensus Criteria

 
 

In september2011 werden deze "International Consensus Criterial (ICC) officieel gepubliceerd in "the Journal of International Medicine". 

 

 

 

Een groep van 25 vooraanstaande ME/CVS-experts (o.a. Klimas, de Meirleir, Vallings en Chia) heeft nieuwe en vereenvoudigde

klinische diagnosecriteria voor ME ontwikkeld. Gezien de huidige kennis van zaken is de naam "Myalgische Encephalomyelitis" het

meest toepasselijk en is het tijd om het label Chronisch Vermoeidheidssyndroom definitief achter ons te laten!  

Post-exertionele malaise is een verplicht criterium voor de diagnose van  ME. Die moet gepaard gaan met minstens één

symptoom uit drie symptoomcategorieën.Het "vermoeidsheidscriterium" is definitief verdwenen als hét onderscheidende

criterium!  

Daarmee keren de auteurs terug naar de kern (van wat ooit ME was: zie Ramsay criteria) en nemen ze definitief afstand van de zogenaamde "deskundigen" die "chronische vermoeidheid" bestuderen.

 

 

MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS: INTERNATIONAL CONSENSUS CRITERIA

 

Een overzicht van de ME - diagnosecriteria:

 

A.

Post-Exertionele (neuro-immunologische) uitputting/malaise

 

Verplicht criterium

 

Niet in staat zijn voldoende energie te produceren  op aanvraag (=inspanning verrichten), met als gevolg een toename van de

symptomen na inspanning, met name op neuro-immunologisch gebied.

 

Karakteristiek voor post-exertionele malaise/uitputting zijn:

1

Snelle fysieke en/of cognitieve vermoeidheid na een (minieme) inspanning.

2

Klachten die toenemen zijn bijvoorbeeld: griepachtige verschijnselen en pijn.

3

De toename van klachten kan meteen na de inspanning intreden, maar ook verlaat.

4

De "herstelperiode" neemt 24 uur of meer in beslag.

5

De lage drempel voor fysieke en mentale vermoeidheid resulteert in een substantiële afname van het activiteitenniveau.

 

 

 

B.

Neurologische klachten

 

Minstens één van de volgende symptomen uit 3 van de volgende 4 categorieën moet aanwezig zijn:

 

1

Neurocognitieve problemen

 

a.

Problemen met het verwerken van informatie, bijv. concentratie

 

b.

Korte termijn-geheugenverlies, bijv. moeilijk iets kunnen onthouden

 

2

Pijn

 

a.

Hoofdpijn, mogelijk gepaard gaande met pijn aan de ogen, achter de ogen en achterhoofd die geassocieerd kan

worden met spanning van de halsspieren, migraine en spanningshoofdpijn.

 

b.

Er kan significante pijn worden ervaren in spieren, spier-pees verbindingen, gewrichten, abdomen of borst.

Dit is van niet-inflammatoire aard en migreert dikwijls. (bv. veralgemeende hyperalgesie, wijdverspreide pijn

(die soms voldoet aan fibromyalgie-criteria), myofasciale of uitstralende pijn).

 

 

3

Slaapstoornissen

 

a.

Verstoord slaappatroon(bv. slapeloosheid, langdurige slaap inclusief dutjes, omkering van dag- en nachtritme, 

frequent wakker-worden, veel vroeger wakker worden dan voor de aanvang van de ziekte, levendige dromen/nachtmerries).

 

b.

Niet-verkwikkende slaap(bv. uitgeput ontwaken ongeacht de duur van de slaap, slaperigheid tijdens de dag)

 

4

Problemen m.b.t. zintuiglijke waarneming en motorische afwijkingen

 

a.

Neurosensorisch en waarneming (bv. onvermogen om het zicht te focussen, overgevoeligheid voor licht, geluid, trillingen, geuren, smaken en aanrakingen; verstoord diepte-zicht).

 

b.

Motorische klachten, bv. spierzwakte, spiertrekkingen, slechte coördinatie, onvast gevoel, ataxie

 

 

C.

Immunologische, gastro-intestinale en urogenitale abnormaliteiten

 

Minstens één van de volgende symptomen uit drie van de vijf categorieën moet aanwezig zijn:

 

1

Griepachtige verschijnselen, bijv. zere keel, sinusitis en gevoelige lymfeklieren

(chronisch of fluctuerend, soms/vaak toename bij inspanning)

2

Vatbaarheid voor (virale) infecties met lange herstelperioden

3

Maag-darm-klachten, bijv. buikpijn, misselijkheid en opgeblazen gevoel, prikkelbare darm syndroom

4

Urogenitale klachten, bijv. urinaire aandrang, ('s nachts) zeer vaak moeten plassen

5

Overgevoeligheid voor voedsel, medicijnen, geuren en chemicaliën

 

 

D.

Stoornissen m.b.t. energieproductie/-transport

 

Minstens één van de volgende symptomen moet aanwezig zijn :

 

1

Cardiovasculaire klachten: bijv. orthostatische intolerantie, neuraal gemedieerde hypotensie, hartkloppingen, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid

2

Ademhalingsproblemen, bijv. kortademigheid, moeizame ademhaling, spiervermoeidheid van spieren van de borstkas

3

Problemen het regelen van de lichaamstemperatuur, bijv. zweetperiodes, koude extremiteiten, koorts, te lage lichaamstemperatuur

4

Slecht extreme temperaturen kunnen verdragen

 
Uitsluitingen :  zoals bij alle diagnoses, moet men ook bij ME andere aandoeningen uitsluiten door o.a. de geschiedenis van de patiënt gedetailleerd na te gaan, lichamelijk onderzoek, labo- (o.a. onderzoek naar biomarkers van bepaalde aandoeningen) en andere onderzoeken te verrichten. Primaire psychiatrische stoornissen en middelmisbruik zijn uitgesloten.  

Aandoeningen zoals fibromyalgie, myofasciale pijn, prikkelbare darm, interstitiële cystitis, fenomeen van Raynaud, het syndroom van Costen (temporomandibulair syndroom),  mitralisklepprolaps, migraine, allergieën, MCS (multiple chemische gevoeligheden) , ziekte van Hashimoto kunnen vooraf gaan aan ME, maar er dan mee verbonden raken. Er zijn ook veel overlappingen tussen fibromalgie en ME.

 

 
Meer informatie :
 

Volledige tekst over de studie (vertaald in Nederlands) : klik hier

Krantenartikel in de Nederlandse krant "De Stentor" 27.08.11 : "ME-patiënt dolblij met nieuwe norm"

English : 

Announcement about the ICC : click here 
new International Consensus Criteria about ME: click here 
full text of the study (English) :click here
Official publication in the Journal of "Internal Medicine": click here
 
Français:
Version française des critères de consensus Internationaux : Cliquez ici
 
Español
Traducción al español de los Criterios del Consenso Internacional : plataformafibromialgia
 
Deutsch :  
Übersetzung der Internationale Konsenskriterien in Deutsch : Klicken Sie hier
 
 
 
  
 
Bron: Nederlandstalige criteria :Het Alternatief
 
 CheckStat