maart 2015: Sterk bewijs: CVS is een biologische ziekte


Datum 4 maart 2015
Auteur Christian de Bruijn 


“We hebben nu bewijs gevonden voor wat miljoenen mensen die lijden aan de ziekte al dachten: CVS is géén psychologische aandoening” zegt hoofdonderzoeker Mady Hornig.


De miljoenen patiënten wereldwijd en de nog onverklaarbare oorsprong maken het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) tot een van de grootste medische uitdagingen van deze tijd. Symptomen van extreme vermoeidheid, hoofd-, gewrichts- en spierpijn, voedselintolerantie, abnormale bloeddruk en overgevoeligheid voor licht, geluid en andere invloeden van buitenaf maken het leven van een CVS-patiënt zwaar.

Doordat wetenschappers de ziekte niet goed begrijpen, doet de omgeving dat doorgaans ook niet. Het syndroom wordt vaak afgedaan als een psychische afwijking, of zelfs een modeziekte. Onderzoekers van Columbia University maken nu voor eens en voor altijd korte metten met deze misvatting. Mady Hornig en haar team stelde duidelijke immunologische veranderingen vast bij CVS-patiënten: het eerste échte bewijs dat CVS geen psychische anomalie, maar een biologische ziekte is, met verschillende stadia. De resultaten helpen eveneens bij het stellen van een betere diagnose en het bepalen van de effectieve behandelmogelijkheden.

Afwijkende bloedpatronen

Bij het zogeheten multicenteronderzoek – een onderzoek dat wordt uitgevoerd in meer dan in één instelling onder dezelfde richtlijnen – waren in totaal 298 CVS-patiënten en 348 gezonde personen betrokken. Onder hen werden de verschillende niveaus van 51 'biomarkers' onderzocht – stofjes die door een verhoging of verlaging in het bloed een indicator zijn van een bepaalde ziekte. De onderzoekers ontdekten afwijkende patronen bij patiënten die de ziekte drie jaar of korter hebben. Het betreft patronen die niet zichtbaar zijn bij personen die al langer dan drie jaar, of niet met het syndroom kampen.

Patiënten die kort ziek zijn, vertonen verhoogde niveaus van verschillende soorten immuunmoleculen, cytokines geheten. Vooral het cytokine genaamd ‘IFNy’ komt duidelijk naar voren. Dat stofje werd al langer in verband wordt gebracht met extreme vermoeidheid die volgt na virusinfecties zoals de ziekte van Pfeiffer. Overigens vallen de cytokine-niveaus niet te verklaren aan de hand van de ernst van de symptomen.

Géén psychologische aandoening

“We hebben nu bewijs gevonden voor wat miljoenen mensen die lijden aan de ziekte al dachten: CVS is géén psychologische aandoening,” legt hoofdonderzoeker Hornig uit. “Onze resultaten moeten het proces om tot een diagnose te komen bij een persoon na de eerste ziekteverschijnselen versnellen, alsmede het vroegtijdig opstellen van behandelstrategiën die zijn gericht op deze vroege biomarkers.”

Immuunsysteem vast in de hoogste versnelling

De studie ondersteunt het vermoeden dat CVS het gevolg is van een ‘hit and run-infectie'. Patiënten zeggen eerst vaak ziek te zijn geweest door bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, en herstellen daarna nooit volledig. Zo'n acute infectie lijkt het vermogen van het immuunsysteem om terug te keren naar zijn natuurlijke balans, te blokkeren. Het gevolg? Het immuunsysteem komt zo – vergelijkbaar met een auto – vast te zitten in de hoogste verstelling. “Het lijkt erop CVS-patiënten worden overspoeld met cytokinen tot de grens van drie jaar. Op dat punt vertoont het immuunsysteem uitputtingsverschijnselen en daalt het cytokine-niveau weer,” zegt Hornig. “Een vroege diagnose biedt unieke behandelmogelijkheden, anders dan behandelingen die geschikt zijn in latere fasen van de ziekte.”

Vervolgstappen

Er zijn al geneesmiddelen op de markt waarvan bekend is dat ze het cytokinegehalte verlagen. Een van de vervolgstappen is nu deze uit te proberen op CVS-patiënten. De onderzoeksgroep is momenteel druk bezig met een tweede studie waarin niet alleen wordt gekeken naar de biologische veranderingen die optreden gedurende het ziekteverloop, maar ook de factoren die deze veroorzaken. “We hebben gevonden waar we al zo lang naar op zoek waren: ondubbelzinnig bewijs dat CVS een biologische afwijking behelst,” zegt W. Ian Lipkin, hoofdauteur van de vervolgstudie. “De grote vraag die we nu moeten beantwoorden is waardoor deze afwijking precies wordt veroorzaakt.”

Bekijk de volgende video waarin hoofdonderzoeker Mary Horning vertelt over de studie:

Dr. M. HornigGepubliceerd op 1 maart 2015 (YouTube)

Onderzoekers aan het Center for Infection and Immunity aan de Mailman School of Public Health aan de Columbia Universiteit, hebben verschillende immuunveranderingen geïdentificeerd in patiënten met de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom, medisch bekend als myalgische encefalomyelitis (ME/CVS) of systemische inspanningsintolerantieziekte (SEID). De bevindingen kunnen helpen bij het verbeteren van de diagnose en het bepalen van behandelopties voor deze invaliderende aandoening, waarbij de symptomen variëren van extreme uitputting en moeite om zich te concentreren tot hoofdpijn en spierpijn. Deze immuunhandtekeningen vormen sterk fysiek bewijs dat ME/CVS een biologische ziekte is in tegenstelling tot een psychologische aandoening, en het eerste bewijs dat de ziekte uit verschillende stadia bestaat. De resultaten verschijnen online in het nieuwe tijdschrift van American Association for the Advancement of Science (AAAS), Science Advances.

De onderzoekers gebruikten immunoassay testmethoden om het gehalte van 51 immuunbiomarkers te bepalen in bloedplasmastalen die verzameld werden via twee multicenter studies die een totaal van 298 ME/CVS-patiënten en 348 controles vertegenwoordigen. Ze vonden specifieke patronen in patiënten die de ziekte drie jaar of minder hadden, die niet aanwezig waren in controles of in patiënten die de ziekte al meer dan drie jaar hadden. Patiënten die nog niet lang ziek zijn, hadden verhoogde aantallen van veel verschillende types van immuunmoleculen, zogenaamde cytokinen. Het verband was buitengewoon sterk bij een cytokine, Interferon gamma genaamd, die in verband gebracht wordt met de vermoeidheid die volgt op veel virale infecties zoals het Epstein-Barr virus (de oorzaak van de ziekte van Pfeiffer). Cytokineniveaus werden niet verklaard door de ernst van de symptomen. Het lijkt erop dat ME/CVS-patiënten overspoeld worden met cytokinen tot rond het punt van drie jaar ziekte, op welk punt het immuunsysteem bewijs toont van uitputting en cytokineniveaus dalen, aldus Dr. Hornig. Vroege diagnose kan unieke mogelijkheden bieden voor behandeling die waarschijnlijk verschilt van deze die geschikt zou zijn in latere fasen van de ziekte.

Het onderzoek voegt verder gewicht toe aan de hypothese dat virale infecties, die vaak ME/CVS triggeren, vervolgens een overactieve immuunrespons produceren waarbij deze cytokines betrokken zijn. De abnormale cytokinerespons veroorzaakt voortdurende griepachtige en andere systemische symptomen en draagt waarschijnlijk bij tot de herseninflammatie die gevonden werd in andere recent uitgebrachte onderzoeksresultaten. Als onderscheidende patronen van cytokine-afwijkingen in verband gebracht kunnen worden met zowel het stadium als de ernst van de ziekte, dan kan deze bevinding gebruikt worden als hulp bij de diagnose en opent de deur tot het gebruik van anti-inflammatoire geneesmiddelen die de abnormale respons van het immuunsysteem zou dempen. Hoewel sommige artsen nog steeds ten onrechte denken dat ME/CVS een psychische ziekte is, is er nu heel duidelijk bewijs dat we te maken hebben met een lichamelijke ziekte die belangrijke afwijkingen omvat met betrekking tot de hersenen, spieren en het immuunsysteem.

Lees meer over deze studie : Het Alternatief  CheckStat