juni 2012- mitochondriale disfunctie en fysiopathologie van ME/cvsMitochondriale disfunctie en de pathofysiologie van myalgische encefalomyelitis (ME) / het chronisch  vermoeidheidssyndroom ( CVS)

Norman E Booth (1), Sarah Myhill  (2), John McLaren-Howard (3) 


(1) Departement Natuurkunde en Mansfield College, University of Oxford, Oxford Verenigd Koninkrijk;

(2) Sarah Myhill Ltd, Llangunllo, Powys Verenigd Koninkrijk;

(3) Acumen, Tiverton, Devon Groot-Brittannië


Samenvatting: 

De doelstellingen van dit onderzoek zijn de hypothese te testen dat vermoeidheid en de bijbehorende symptomen van het myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom gedeeltelijk te wijten zijn aan gebreken in de energievoorziening op cellulair niveau, en om de pathofysiologie van de gebreken te begrijpen, zodat een doeltreffende medische interventie uitgevoerd kan worden.

Ze onderzochten 139 ME/cvs-patiënten tussen de 18 en 65 jaar, die behandeld werden in een privé-praktijk. Deze patiënten, evenals 53 gezonde controlepersonen werden onderworpen aan de een ATP-profiel-test uitgevoerd op hun neutrofielen. (neutrofielen zijn de meest voorkomende vorm van witte bloedcellen). Deze test geeft 6 numerieke factoren die de beschikbaarheid van ATP en de efficiëntie van de oxidatieve fosforylering in de mitochondriën beschrijven. (oxidatieve fosforylering is de metabole route die de energie die vrijkomt door oxidatie van voedingsstoffen gebruikt voor de productie van energie en ATP).

Andere biomedische metingen, zoals de concentratie van celvrij DNA in plasma, werden uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met deze van de controlegroep en een eerder cohort van 61 ME/cvs-patiënten.

De onderzoekers ontdekken dat alle geteste patiënten een meetbare mitochondriale disfunctie vertonen, dewelke correleert met de ernst van de ziekte. De patiënten werden in twee hoofdgroepen verdeeld, die zich onderscheidden door de manier waarop de celstofwisseling probeert de disfunctie te compenseren.

Vergelijkingen met andere studies suggereren dat de disfunctie in de neutrofielen ook in andere cellen voorkomt. Dit wordt bevestigd door de cel-vrije DNA-metingen die een weefselschade tot 3,5 keer de normale referentiewaarde aantonen.

De belangrijkste rechtstreekse oorzaken van het disfunctioneren zijn het ontbreken van essentiële substraten en de gedeeltelijke blokkering van de eiwit translocator in mitochondriën. Het ATP-profiel is een waardevol diagnostisch hulpmiddel voor de klinische behandeling van ME / CVS.


Meer informatie in het Nederlands, zie   website "Het Alternatief"


The official press-release (English), dd. 04.07.12, you can read on this link.

You can read the full study on the link below:

https://docs.google.com/open?id=1kFkJRKplu-bbCjl8PIGbGjeUlEqZnd21A7UY9hcc7IJ1N6ffIy1IBjopdJmS 
© ME/CVS in België/CVS/ME-Liga Vlaanderen - 2012

 

 


 CheckStat