28.02.12- epigenetica wetenschapper krijgt een beurs voor onderzoek ME/cvs

 
 
 
Professor Patrick McGowan zal de epigenetica onderzoeken van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom, een complexe en invaliderende ziekte die de hersenen en meerdere systemen van het lichaam beïnvloedt. Hij ontving hiervoor vorige week een beurs van het "Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Association of America". Mc Gowan, professor in het departement UTSC van biologische wetenschappern en directeur van het Laboratorium voor Epigenetische neurowetenschappen, verricht onderzoek naar hoe de omgevingsfactoren de genexpressie in het individu kunnen veranderen.
 
"Een deel van de manier waarop ervaringen ingebed raakt in onze biologie is via directe veranderingen in hoe onze genen werken", zegt McGowan. "Dit is een deel van wat is uitgegroeid tot een paradigma verschuiving in de manier waarop biologen denken over ontwikkeling.
Onze genen - de werkelijke sequenties van DNA die fysieke eigenschappen coderen - worden ons bij de conceptie gegeven en veranderen nooit.  " Maar tussen elk gen en de eigenschap dat het codeert zit een complexe serie van mechanismen die het gen lezen en omzetten in een eiwit. Veel van deze mechanismen zijn onderworpen aan milieu-invloeden zoals toxines, ziekte of stress. Al deze factoren hebben de mogelijkheid om te beïnvloeden of, wanneer en hoe een aantal genen in- en uitgeschakeld worden.
 
De CFIDS subsidie ​​zal het mogelijk maken aan ​​McGowan om specifiek kijken naar de relatie tussen een systeem genaamd de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA)-as en het immuunsysteem. De HPA-as is betrokken bij de regulatie van de stressrespons, en heeft ook effecten op het immuunsysteem en ontsteking door middel van cellulaire signaaltransductie mechanismen met steroïde hormonen genaamd glucocorticoïden. McGowan's hypothese is dat er een epigenetische verandering is die de glucocorticoïden signalering verstoort in witte bloedcellen, zogenaamde lymfocyten. Door het bestuderen van weefselmonsters van de ME/CVS-patiënten hoopt hij het mechanisme lokaliseren achter de verandering.
 
Een belofte van het onderzoek van McGowan is dat men in staat zal zijn  de epigenetische effecten te veranderen of om te keren door medicatie of andere interventies.Het begrijpen van epigenetische veranderingen kan ook bepalen welke behandelingen waarschijnlijk het meest geschikt zullen zijn om de patiënten te helpen.
 
Bij het volgende onderzoeksproject zal McGowan samenwerken met Dr Rudy Boonstra, hoogleraar biologische wetenschappen aan UTSC, voor een studie van sneeuwschoen hazen in de Yukon.
Boonstra bracht in kaart hoe de populatie van deze hazen fluctueert in vergelijking met de hoeveelheid druk die ze ondervinden van roofdieren.  De grootte en frequentie van hun nesten nemen af wanneer ze veel stress van roofdieren ervaren.  Maar Boonstra heeft ook geconstateerd dat veranderingen in de vruchtbaarheid zich gedurende vele generaties blijven voordoen na vermindering van predatie. Er lijkt een epigenetische verandering te zijn die wordt doorgegeven aan nakomelingen en het duurt enige tijd eer deze verdwenen is. "Het lijkt een soort geheugen dat blijft verder bestaan ​​over de cycli heen. We denken dat het misschien iets te maken heeft met een persistent geheugen van een genetisch signaal op gebied van stress. We willen kijken naar een echte aanpassing aan de omgeving ", zegt hij.
 
Het onderzoek van McGowan biedt interessante inzichten in de wisselwerking tussen genetica en milieu, zegt Malcolm Campbell, UTSC conrector (research). "Er is  een landurige discussie gaande over het relatieve belang van en het zorgen voor de natuur ," zegt Campbell. "Onderzoek naar epigenetica geeft ons een gedetailleerd inzicht in hoe de omgeving werkt in combinatie met onze genen om te bepalen wie we zijn."
 

(vrij vertaald uit het Engels door ME/CVS in België)

 

© ME/CVS in België - 2012
 
 
 CheckStat