06.07.12-Le Bon - Ultra-trage deltakracht is verlaagd bij cvs


(delta tijdens slaap)


Ultra-trage deltakracht bij het chronisch vermoeidheidssyndroom
(via EEG tijdens slaap)


Le Bon O , Neu D , Berquin Y , Lanquart JP , Hoffmann R , Mairesse O , Armitage R .

UVC Brugmann Ziekenhuis, Slaaplaboratorium en Eenheid voor Chronobiologie U78,België, Universite Libre de Bruxelles (ULB), Brussel, België, Hôpital Erasme, Sleep Research Unit, Universite Libre de Bruxelles (ULB), Brussel, België.Samenvatting

De rol van de slaap bij patiënten gediagnosticeerd met het chronisch vermoeidheidssyndroom is niet helemaal duidelijk. Polysomnografische onderzoeken en kwantitatieve elektro-encefalogram metingen (EEG) tijdens de slaap geven tegenstrijdige resultaten, met weinig consistente bevindingen bij patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Vooral op het vlak van de delta-EEG-activiteit ziet men een verschil  tussen CVS-patiënten en gezonde controlepersonen. De delta-activiteit aan het zeer trage uiteinde van de frequentieband moet nog verder onderzocht worden in het kader van slaaponderzoek bij CVS. Dit vooronderzoek vergeleek absolute en relatieve spectrumkracht in conventionele EEG banden en ultratrage delta (0,5-0.8Hz) tussen tien jonge vrouwelijke CVS-patiënten en een gezonde controlecontrolegroep zonder psychopathologie. In absolute waarden was de ultratrage deltakracht lager bij CVS, ongeveer één vijfde dan deze van de controlegroep. Andere frequentiebanden toonden geen verschil tussen de groepen. De relatieve ultratrage deltakracht was lager bij de CVS- patiënten dan in de controlegroep. CVS wordt geassocieerd met een lagere ultratrage (0,5-0.8Hz) deltakracht, wat het belang aantoont om het onderzoek niet enkel te beperken tot deze  conventionele EEG-frequentiebanden. Vanuit een neurofysiologisch oogpunt, zou deze lage ultratrage golfkracht kunnen wijzen op afwijkingen in de oscillaties in membraanpotentiaal of een storing in “neural recruitment” bij CVS-patiënten.


vrij vertaald uit het Engels door ME/cvs in België

© ME/CVS in België - 2012

Bron :
Psychiatry Res. 2012 Jul 6. [Epub ahead of print]


 CheckStat