W. Meyer vraagt betere diagnose ME


Op  vraag van de Europese patiëntenvereniging EMEA (European ME Alliance), verspreiden we onderstaande tekst....
Een Spaans politicus (Willy Meyer- Lid van het Europees Parlement) wil een betere diagnosestelling en erkenning van ME!
Graag deze tekst zoveel mogelijk verspreiden onder huisartsen, specialisten, lotgenoten etc... Willy Meyer vraagt de Europese Commissie om een betere diagnose en erkenning van Myalgische Encefalomyelitis.

 Willy Meyer heeft de Europese Commissie gevraagd haar bevoegdheden op Europees niveau uit te oefenen, opdat de gezondheidsstelsels van de lidstaten beschikken over procedures voor een juiste diagnose van Myalgische Encephalomyelitis (M.E.), niet meer te verwarren met het chronisch vermoeidheidssyndroom [CVS].

 Myalgische Encefalomyelitis is geclassificeerd volgens de internationale wetenschappelijke gemeenschap als een ernstige neurologische aandoening,  het chronische vermoeidheidssyndroom [CVS] is een ongedefinieerd concept, dat kan leiden tot foute diagnoses.

 Reeds in 2009 heeft de Europese Commissaris van het ministerie van Volksgezondheid en Consumptie, Mevr. Androulla Vassiliou, toegegeven dat de term kan leiden tot verwarring en problemen voor  de patiënten. Ondertussen is er nog maar weinig vooruitgang geboekt bij het corrigeren van deze vermelde diagnoses. Mensen die getroffen zijn door Myalgische Encefalomyelitis bevinden zich in een wanhopige situatie van hulpeloosheid als gevolg van continue verkeerde diagnoses, te wijten aan het ten onrechte kwalificeren van ME  als een psychologisch probleem in plaats van een neurologische ziekte.

 "De openbare gezondheidsdiensten van de lidstaten moeten met alle hen ter beschikking staande middelen een nauwkeurige diagnose garanderen van alle ziektes, die erkend zijn door de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Elke fout in deze stap heeft ernstige gevolgen voor de betrokkenen," benadrukte het Europees lid van de Spaanse communistische partij Izquierda Unida (Verenigd Links)

 In de parlementaire vraag benadrukt Meyer de noodzaak tot implementatie van de Canadese Consensus 2003/ICC 2013-criteria in de lidstaten voor een effectieve diagnose van Myalgische Encefalomyelitis, en dringt hij er op aan dat de Europese Commissie geld beschikbaar stelt voor biomedisch onderzoek teneinde diagnostische technieken en behandelingsmogelijk­heden voor deze zeer ernstige neurologische ziekte te verbeteren.

 De Europese Commissie moet zich er ook van bewust zijn dat de EU-lidstaten de internationale overeenkomsten niet mogen schenden die verplichten de geïdentificeerde ziekten te erkennen; de Wereldgezondheidsorganisatie erkent deze ziekte in haar internationale classificatie van de ziekten.

 Ook de Internationale Arbeidsorganisatie erkent deze ziekte, met als gevolg dat elke verkeerde diagnose van deze ziekte, een schending is van de overeenkomsten die werden overeengekomen binnen deze twee instellingen.

Richard Simpson, Chairman. 

© EMEA 
 CheckStat