28.04.11 resolutie "erkenning fibromyalgie" aangenomen

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 28 april het "voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiënten" aangenomen.  De volledige tekst van de resolutie kan u hier lezen.

 

Dit werd onder veel gejuich onthaald, vooral bij de fibromyalgiepatiënten zelf. Eindelijk erkenning voor de jarenlange onbegrepen aandoening......

Maar... is deze resolutie, deze "erkenning van fibromyalgie" wel zo positief?  De titel is veelbelovend.... maar wat vertelt de inhoud? Waar zitten de adders onder het gras?
 
 
 

  CheckStat