04.05.12 - Chronische zieken krijgen een nieuw zicht op echt beleid

Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) gaf woensdag het startschot voor het Observatorium voor Chronische Ziekten. Dat zal voor een keer niet de chronisch zieken maar het beleid in het oog houden. De oprichting ervan erkent dat de Belgische gezondheidszorg te veel gericht is op acute ziekten en weinig op chronische aandoeningen hoewel die laatste almaar meer patiënten treffen. De instantie is gevestigd bij en krijgt ondersteuning van het Riziv.


Oorspronkelijk was de oprichting voor 2009 gepland. Het observatorium vloeit voort uit het "Programma voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met chronische ziekten 2009-2010". Omwille van de regeringscrisis sleepte de oprichting twee jaar aan. Eind 2011 werd het observatorium opgericht. Het orgaan vervangt het adviescomité voor chronische ziekten van het Riziv. Het observatorium bestaat uit twee afdelingen: een wetenschappelijke en een raadgevende.
De wetenschappelijke afdeling moet de telastenneming van geneeskundige verzorging verleend aan patiënten met een chronische ziekte omschrijven. De afdeling is samengesteld uit artsen en andere zorgverleners. De raadgevende afdeling moet de behoeften van de patiënten evalueren en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen zoals het Vlaams Patiëntenforum. "Die afdeling zal een essentiële rol spelen om de dagelijkse behoeften en problemen van de chronische zieken terug te koppelen", zei minister Onkelinx. De minister liet nog optekenen dat het programma "Prioriteit aan de chronische zieken!", gelanceerd in september 2008, vorig jaar versterkt werd en in de huidige legislatuur doorgezet zal worden. Zo wordt er gewerkt aan een statuut voor personen met een chronische aandoening. De wettelijke basis van dat statuut wordt nu uitgewerkt. De minister hoopt dat het in 2013 volledig van kracht zou kunnen worden. Ook kondigde de minister de organisatie, einde dit jaar of begin 2013, aan van een nationale conferentie over chronische ziekten. De meeste Europese landen staan al lang verder met het betrekken van patiëntenorganisaties bij het beleid. De neiging om die erkennen, lijkt wel licht toe te nemen in ons land. Vooral het grootste ziekenfonds dat zich opgooit als de belangenverdediger van de patiënten had er moeite mee dat de patiënten zelf inspraak kregen. Het Vlaams Patiëntenplatform dat nauw gelieerd is aan de CM blijkt nu een compromis. De Franse Gemeenschap werkt nu aan een decreet. De Vlaamse Gemeenschap erkent organisaties en richtte recent een platform op van familieorganisaties uit de geestelijke gezondheidszorg. Het geneesmiddelenagentschap (FAGG) betrekt de consumentenorganisatie Test-Aankoop in zijn werking als 'vertegenwoordiger van de patiënten'. Volgens dr. Ri De Ridder van het Riziv telt ons land één miljoen chronisch zieken.

 
 


 CheckStat