augustus 2015 - Langdurig zieken krijgen tot 540 € minderLangdurig zieken zullen op jaarbasis tussen 240 en 540 euro minder uitkering krijgen door de nieuwe regeling die de regering invoert. 

Volgens Paul Callewaert, algemeen secretaris van de socialistische mutualiteit, toont dit nog maar eens aan dat vooral de kwetsbaren het gelag van de begroting en de tax shift betalen.

De ziekte-uitkering van 60 procent van het laatste loon wordt nu nog berekend op basis van de laatste maand. Dat zal vanaf 2016 gebeuren op basis van de laatste twaalf maanden. Het effect van een anciënniteitstoeslag, opslag of indexering verdwijnt daardoor grotendeels. Volgens Callewaert komt dat voor iemand die 2.600 euro bruto verdiende neer op gemiddeld 20 tot 45 euro minder per maand. De regering wil zo 74 miljoen euro besparen.

Volgens Callewaert doet de regering in haar besparingsdrift niet alleen de ziekenfondsen, maar ook de patiënten pijn. "Op een keer gaat het ontploffen en dan is het laat om nog in te grijpen", waarschuwt hij.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Een langdurig zieke zal vanaf volgend jaar jaarlijks tot 540 euro minder uitkering krijgen door de nieuwe berekeningswijze van de ziekte-uitkering. Dat heeft het socialistisch ziekenfonds De Voorzorg berekend. En ook de ambtenaren moeten inleveren: de regering knipt 400 miljoen euro in hun pensioenen. Die besparingsmaatregelen moeten mee de federale begroting op koers helpen houden.
Wanneer u als werknemer ziek wordt, krijgt u eerst een gewaarborgd loon. Daarna valt u terug op een ziekte-uitkering. Voorlopig wordt die uitkering nog berekend op basis van uw laatste brutoloon, waar u dan 60 procent van krijgt. Maar vanaf volgend jaar worden de laatste 12 maanden in rekening gebracht.

Door die nieuwe berekeningswijze zullen langdurig zieken op jaarbasis gemiddeld tussen 240 en 540 euro minder uitkering krijgen. Dat heeft De Voorzorg berekend, schrijft Gazet van Antwerpen. "Doordat de uitkering op basis van de laatste 12 maanden zal worden berekend, worden de effecten van een jaaropslag of een indexering uitgevlakt omdat men dus 11 maanden minder loon in acht neemt", legt Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit uit. "Voor iemand die 2.600 euro bruto verdiende, komt dat neer op gemiddeld 20 tot 45 euro minder per maand."

De regering wil met die maatregel 74 miljoen euro besparen, maar "die besparingsdrift doet de patiënten pijn", vindt Callewaert. "Dit toont nog maar eens aan dat vooral de kwetsbaren het gelag van de begroting en de taxshift betalen. Op een keer gaat het ontploffen en dan is het te laat om nog in te grijpen."

400 miljoen minder bij ambtenarenpensioenen

Ook de ambtenaren moeten inleveren. Tegen het einde van de regeerperiode wil de regering 400 miljoen besparen op hun pensioenen. Dat moet blijken uit de begrotingsnotificaties die de krant De Tijd heeft ingekeken.

Zo is het de bedoeling om definitief komaf te maken met de regeling waardoor ambtenaren die pas op het einde van hun carrière vastbenoemd worden, toch voor hun hele carrière een volledig ambtenarenpensioen krijgen. De jaren als contractueel zouden voortaan maar een gewoon werknemerspensioen meer opleveren. Dat zou gecompenseerd worden met een tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren, al plaatsen de vakbonden vraagtekens bij de betaalbaarheid daarvan.

Ook tellen studiejaren op termijn niet meer mee voor het berekenen van het pensioenbedrag. Ambtenaren die hun studiejaren wel in rekening willen brengen, zullen net zoals werknemers en zelfstandigen moeten betalen.

Bij het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) bevestigt men de plannen, maar wordt benadrukt dat er nog onderhandelingen volgen met de sociale partners. "De maatregelen zelf staan in het regeerakkoord en worden uitgevoerd. Over het uiteindelijke bedrag wordt nu nog gepraat."
 CheckStat