23.03.12- Senaat : schriftelijke vraag nr. 5-5972 van Bert Anciaux aan L. Onkelinx


Naar aanleiding van de beslissing van het RIZIV om de cvs-referentiecentra niet meer financieel te ondersteunen, stelde vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. Onkelinx hiertegen haar veto. Zij wil dat alles verder gaat zoals vroeger.  D.w.z. dat de geldkraan voor deze referentiecentra zou openblijven en dat deze verder zouden mogen blijven werken terwijl geweten is dat hun behandeling voor ME/cvs-patiënten (CGT en GET) niets oplevert, in tegendeel zelfs.  De patiëntenvereniging Wake-Up Call Beweging (WUCB) startte meteen een mailcampagne tegen het veto van Mevr. Onkelinx. Hierin maakte de WUCB duidelijk waar het overheidsgeld beter zou voor gebruikt worden.... dat viel niet in dovemansoren bij Bert Anciaux (SPA), hij stelde in de Senaat onderstaande schriftelijke vraag.

Zitting 2011-2012

23 maart 2012

Schriftelijke vraag nr. 5-5972
van Bert Anciaux (sp.a)


aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Behandeling - Referentiecentra - Biomedisch onderzoek - Beleid

23/3/2012

Verzending vraag

 

Vraag nr. 5-5972 d.d. 23 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)


Momenteel loopt er een geschreven campagne van de Wake-Up Call Beweging die daarmee protesteert tegen het veto van de minister tegen de sluiting van de CVS-referentiecentra. Volgens de actie is de sluiting niet meer dan een logische beslissing na de negatieve evaluatie en de tegenvallende resultaten die jarenlang zijn behaald met een louter psychologische benadering van het probleem CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). Men beschouwt deze benadering als een verspilling van de (beperkte) middelen.

Deze beweging wil vooral meer geld voor fundamenteel biomedisch onderzoek. Ze vraagt dat er een onafhankelijk biomedisch diagnose- en researchcentrum komt voor myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), naar het voorbeeld in Noorwegen. Ze dringen aan op een dringende rondetafelconferentie over ME/CVS en een ME/CVS beleidsplan.

De beweging put voor haar eisen moed uit de recente publicatie van een wetenschappelijk onderzoek uit Noorwegen. Wetenschappers scoorden daar spectaculaire resultaten met het kankermedicijn Rituximab. Dat bevestigt de vermoedens dat ME/CVS een auto-immuunziekte is. Dit lijkt dus op een serieuze doorbraak in de het onderzoek naar en de behandeling van ME/CVS.

Hierover de volgende vragen:

1) Op basis van welke argumenten besliste de minister om haar veto te stellen tegen de beslissing van het Rijksinstituut voor Invaliditeits- en Ziekteverzekering (RIZIV) om de behandeling in de zogenaamde referentiecentra voor CVS (het chronisch vermoeidheidssyndroom) niet langer terug te betalen? Beaamt de minister de stelling van de Wake-Up Call Beweging dat deze centra tot nog toe weinig positieve resultaten konden voorleggen? Op welke wijze weerlegt zij de kritiek van de beweging dat men deze beperkte middelen beter kan besteden aan meer productieve alternatieven in het onderzoek en de behandeling van ME/CVS?

2) Is de minister op de hoogte van het baanbrekende onderzoek in Noorwegen? Heeft dit gevolgen voor het Belgische beleid inzake ME/CVS? Zal zij inspanningen doen om meer middelen te verwerven voor het onderzoek naar ME/CVS?

3) Is zij bereid om hieromtrent een rondetafelconferentie te organiseren? Zo ja, wanneer denkt de minister dat die plaats zou kunnen vinden? Zo neen, met welke argumenten verdedigt zij haar weigering?

4) Over welk budget beschikt de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid voor de behandeling van en het onderzoek naar ME/CVS? Hoe wordt dit verdeeld?


Bron : http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=5972&LANG=fr  

 

 CheckStat