14.12.16 - wijzigingen terugbetaling kiné fibromyalgie samengevat


Vanaf 1 januari 2017 wordt de Fb-pathologie  (kinesitherapie) voor de cvs- en fibromyalgiepatiënten afgeschaft. Dit betekent op vlak van terugbetaling van kinesitherapie voor deze patiënten een serieuze financiële aderlating. 

Wat is een Fb-pathologie? Voor een aandoening uit de lijst Fb (F chronisch) (art. 7, §14, 5°, B) heeft de patiënt recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen per jaar die tegen het beste tarief worden terugbetaald, gedurende een periode vanaf de 1e zitting tot 31 december van het 2e jaar dat volgt op het jaar van die 1e zitting.Als de gezondheidstoestand van de patiënt het vereist, kan een lijst ‘Fb’ worden hernieuwd.Na die 60 behandelingszittingen is het mogelijk om de behandeling voort te zetten met een afnemende terugbetaling. Het terugbetalingspercentage daalt in een 1e fase voor de 20 volgende zittingen, nadien nog een keer voor de zittingen die na de 81e zitting worden verricht. (bron: RIZIV)

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017 in een notendop:
 

- voor fibromyalgiepatiënten die momenteel (2016) nog in een traject zitten van 60 sessies (  Fb-pathologie) vervalt deze pathologie op 31.12.2016.

- vanaf 1 januari 2017 worden er maar 18 sessies van 45 minuten terugbetaald aan hetzelfde niveau dan de F-pathologie. Er zijn hiervoor nieuwe nomenclatuurnummers voor de kinesitherapeuten. Deze nomenclatuurnummers zijn intussen gepubliceerd door het RIZIV. Er moet voor deze verhoogde terugbetaling geen aanvraag ingediend worden aan de adviserend geneesheer. De behandelend arts kan deze voorschrijven. De kinesisten mogen een bedrag aanrekenen zoals ze aanrekenen bij een sessie van 45 minuten. 

-  dit nieuwe systeem van 18 zittingen met dezelfde terugbetaling als vroeger bij de Fb-pathologie zijn bestemd voor :
  • "patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom", de patiënten van wie de diagnose is gesteld volgens de criteria van Fukuda en voor wie het nut van een graduele oefentherapie is bevestigd door een geneesheer-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, of voor inwendige geneeskunde, dit eventueel in overleg met een of meerdere andere geneesherenspecialisten.
  • “patiënten die lijden aan fibromyalgie”, de patiënten van wie de diagnose moet bevestigd zijn door een geneesheerspecialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, op grond van een klinisch onderzoek dat de diagnostische criteria van het ACR (American College of Rheumatology) omvat. 

- MAAR deze nieuwe "nomenclatuur" voor deze 18 zittingen is eenmalig en dus maar één keer in een mensenleven mogelijk!

- Na die eerste 18 sessies van 45 minuten kan er een verlenging gevraagd worden van 18 sessies van 30 minuten, maar hier krijgt men maar een gewone terugbetaling zoals bij een "courante verstrekking", dus is het patiëntenaandeel hoger dan bij die 18 eerste zittingen.
 
-  Indien men na deze 36 zittingen nog kinesitherapie nodig heeft voor fibromyalgie/cvs (dus het eerste jaar, vanaf de 37e sessie) krijgt men maar een minimale terugbetaling. Die echt heel weinig is (7,4 € in 2016 voor gewone terugbetalingen en 9,39€ voor mensen met een verhoogde terugbetaling cfr vroeger omnio-statuut genoemd...)

- Indien men voor andere problemen dan fibromyalgie/cvs kinesitherapie nodig heeft, heeft men daar max. 3 keer per jaar recht op (dus voor drie verschillende aandoeningen)en dit voor telkens 18 sessies. Vanaf de tweede aandoening moet het akkoord van de adviserend geneesheer hiervoor aangevraagd worden. Bij akkoord van de adviserend geneesheer wordt men terugbetaald aan het tarief van courante verstrekking.

Dit is een  financiële opdoffer voor deze patiënten. Marc van Impe (*) heeft cijfermateriaal ivm de meerprijs van het nieuwe systeem van terugbetaling voor fibromyalgiepatiënten  tov huidige systeem (Fb-pathologie) voorgelegd aan onze Minister en blijft dit op de voet volgen. 

© ME/cvs in België 


Bronnen: (*) Marc van Impe is medisch journalist, senior writer, columnist, oprichter en voorzitter van het CVS-Platform/Liga.


 CheckStat