13.04.17- De Tijd: Opnieuw zorgwekkende toename langdurig zieken


Vergrijzing en burn-outs jagen het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit naar een recordhoogte.
 
 De jarenlange groei van het aantal langdurig zieke werknemers, waardoor intussen 5 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar ziek thuis zit, is een van de grootste problemen van onze sociale zekerheid. Ze ondermijnt de gedane inspanningen om de uitgaven voor de werkloosheid fors in te perken. Het aantal werklozen is vorig jaar met 40.000 gezakt, maar het effect wordt voor de helft tenietgedaan door de stijging van het aantal langdurig zieken.

De stijging bewijst dat ons beleid, waarbij we inzetten op de re-integratie van langdurig zieken naar werk, nodig is.

In een recent rapport wees het Riziv op verschillende redenen voor de toename. Een eerste is de vergrijzing, waardoor er meer oudere werknemers zijn. Die zijn vaker en langer ziek. Dat effect wordt nog versterkt door de afbouw van vervroegde uitstapstelsels zoals het brugpensioen, waardoor werknemers die vroeger op die manier van de arbeidsmarkt verdwenen vandaag aan de slag moeten blijven.
Een tweede reden is de forse stijging van het aantal psychosociale aandoeningen. Het aantal dertigers dat met een burn-out thuiszit, is de voorbije vijf jaar tijd verdubbeld. Ook in alle andere leeftijdscategorieën neemt het aantal psychosociale ziektes toe.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is zich bewust van het probleem. ‘Het bewijst dat ons beleid, waarbij we inzetten op de re-integratie van langdurig zieken naar werk, nodig is’, zegt ze. De overheid is eind vorig jaar begonnen met het begeleiden naar werk van zieken die volgens artsen nog kunnen werken.

Om druk op de ketel te zetten heeft de regering-Michel eind vorige maand beslist om zieken die niet meewerken aan hun terugkeer naar werk een lichte sanctie te geven. Ook grote bedrijven die onvoldoende doen, kunnen een boete krijgen.

Bron: De Tijd

  

 CheckStat