08.07.13 - DM: Chronisch zieken hebben vanaf nu een speciaal statuut
Krant "De Morgen" online 8 juli 2013 

Chronisch zieken hebben voortaan speciaal statuut
Het Verzekeringscomité, met daarin de ziekenfondsen en de zorgverleners, heeft groen licht gegeven voor het statuut voor chronisch zieken, zoals voorzien in het plan 'Prioriteit aan de chronische zieken' van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx.

Door middel van het speciale statuut voor personen die lijden aan een chronische aandoening zullen chronisch zieken onder andere van het derdebetalersysteem kunnen genieten.

De beslissing is "goed nieuws voor de patiënten die geconfronteerd worden met grote gezondheidsuitgaven, zeker in deze tijden van crisis", luidt het. "75 procent van de gezondheidszorgkosten wordt gedragen door 15 procent van de bevolking bestaande uit chronisch zieken en oudere personen."

Hiermee is het statuut voor chronisch zieken een feit. Concreet zullen de ongeveer 840.000 betrokken Belgen kunnen genieten van een snellere terugbetaling van het remgeld via de Maximumfactuur en van de toepassing van de derdebetalersregeling, waardoor ze niet langer al hun medische kosten moeten voorschieten.


Bron: De Morgen online 

 CheckStat