11.01.17 - Reactie op het persbericht van M. De Block ivm kinesitherapie voor fibro en cvs


Een kleine vergetelheid van Minister De Block of van haar secretaresse?

 

Ik las met interesse het persbericht van Mevr. De Block met betrekking tot de nieuwe regeling ivm kinesitherapie voor fibromyalgie- en CVS patiënten. (zie: link)

Mijn oog viel meteen op de cijfers van de meerkost voor de patiënten in dit  nieuwe systeem t.o.v. het vorige systeem waarbij ze onder de Fb pathologie vielen.

Mevrouw De Block heeft het hier over een meerprijs die schommelt tussen 23,02 € en 25,98 € op jaarbasis. Peanuts toch?  Wie valt hier nu over? Amper 2 € per maand meer.

En daar maakt men zo veel tamtam over?

 

De vraag is: kloppen deze cijfers?

Minister De Block schrijft, ik citeer: “De meerkost voor 40 behandelingen volgens de nieuwe regeling (18 sessies van 45 minuten plus 22 van 30 minuten) bedraagt tussen 23,02 en 25,98 euro per patiënt op jaarbasis.”

Als ik dit “à la lettre” neem leid ik eruit af dat kinesitherapie aan  CVS- en fibromyalgiepatiënten  jaarlijks maar tussen de 23 en 26 euro meer kost dan vroeger bij de Fb-categorie en dat indien de patiënt(e) 40 sessies kiné per jaar heeft.


Maar hier komt de aap uit de mouw!

Bij deze nieuwe regeling is het namelijk zo dat deze maar eenmalig wordt toegestaan! Deze is niet jaarlijks hernieuwbaar, wat de Fb-pathologie wel was. (*) 

Dit betekent dus dat de lage meerprijzen voor de CVS- en fibromyalgie patiënten enkel voor het eerste jaar kinesitherapie geldig zijn! 

Vanaf het tweede jaar kiné (vanaf 2018)  worden voor hen de gewone tarieven van “courante verstrekkingen” aangerekend. Vanaf dan wordt het verschil in remgeld tussen het nieuwe en het vorige systeem veel groter! Het verschil van het patiëntenaandeel  begint hier namelijk al vanaf de eerste kinesitherapiezitting!

 

1.      Voor de eerste 18 sessies vanaf het tweede jaar is er een lagere terugbetaling dan voor deze van Fb-Pathologie alsook voor deze van het eerste jaar van de nieuwe regeling.  Dit omdat deze sessies nu meteen als “courante verstrekkingen” worden beschouwd.

2.      Voor courante aandoeningen van dezelfde pathologie zijn er jaarlijks maximum 18 kinesitherapie zittingen toegelaten. Een verlenging kan niet aangevraagd worden. Indien men meer zittingen nodig heeft worden deze nog wel terugbetaald maar aan een ontzettend laag bedrag. De patiënt betaalt vanaf de 19e kinébeurt hetzelfde bedrag als een gewone sessie, nl. n 22,26 € maar aan een gewoon verzekerde wordt maar 7,4€ terugbetaald en een verzekerde met verhoogde tegemoetkoming krijgt 9,39 € terug.  Het patiëntenaandeel is zodoende heel hoog. Aangezien de berekening van Minister De Block gebeurde op basis van 40 kiné sessies per jaar, voelt u al dat het hier niet gaat om een twintigtal eurootjes op jaarbasis maar van een heel pak meer. 

  

Een snelle berekening (**) liet me toe een idee te hebben over de jaarlijkse meerkost vanaf 2018 tegenover de jaarlijkse kostprijs bij de Fb-pathologie.  Ik kwam al snel aan een verschil van 216 tot 241 € per jaar. Dat kan men nog moeilijk peanuts noemen. Geef toe dat Mevr. De Block met zo'n cijfers moeilijk kan uitpakken om het nieuwe systeem te promoten. En zo'n bedragen mogen natuurlijk niet opgepikt worden door de pers! 

 

Graag vermeld ik ook even dat bij de Fb-pathologie een verhoogde terugbetaling is voorzien voor een maximum van 60 kinesitherapiebeurten van 30 minuten per jaar.  

De minimale meerkosten  van 25 € die Mevrouw De Block zonder veel uitleg de pers in gooide werden berekend op een gemiddelde van 40 kinesitherapiebeurten per jaar.  Dat geeft een fraaier resultaat dan wanneer ze haar berekening had laten maken voor het vroeger toegelaten aantal 60 sessies van 30 minuten.....  Want in het nieuwe systeem , zijn het net die 20 extra sessies (dus die komen na de 40 waarvan Mevr. de Minister de berekening liet maken)  die voor de patiënten veel duurder worden. Dit aangezien er minder terugbetaling is, naarmate het aantal kinesitherapiezittingen stijgt. 

Bij de nieuwe regeling is het voorkeurstarief beperkt tot 18 sessies van 45 minuten en enkel het eerste jaar.... alle verdere kiné zittingen worden zonder voorkeurstarief aangerekend. Dit wil zeggen : de volgende 18 kiné zittingen worden terugbetaald zoals een courante verstrekking (16,37 € voor gewoon verzekerden en 19,87€ voor verzekerden met verhoogde tegemoetkoming, maar voor verdere sessies is de terugbetaling minimaal.) 

Dus, intussen zijn we aan 36 sessies, Nog 24 sessies hebben we te gaan om tot de 60 zittingen te komen van de FB-pathotologie.... wel deze 24 sessies, voor dezelfde aandoening dus, worden tegen een heel laag tarief terugbetaald omdat men voor courante verstrekkingen voor dezelfde aandoening, maximum 18 sessies krijgt terugbetaald, deze kunnen ook niet worden verlengd. De therapie kan wel verder gezet worden maar tegen een minimale terugbetaling, zijnde 7,4 € voor gewoon verzekerden en 9,39 € voor verzekerden met verhoogde tegemoetkoming.   .... 24 sessies tegen een minimale terugbetaling vergeleken met het verhoogd terugbetalingstarief van de Fb-pathologie.... is immens! Wie 60 sessies kinesitherapie nodig heeft betaalt zich blauw in dit nieuwe systeem!  Maar daarover zwijgt Mevr. De Block in alle talen!   

Ze houdt het bij 40 sessies op jaarbasis, cijfers die het RIZIV bezorgde. Die 40 sessies zouden het gemiddelde zijn van het aantal kinesitherapiezittingen die CVS- en fibromyalgiepatiënten  met een Fb-pathologie jaarlijks gebruiken.

Maar wat ben je met gemiddelden? Patiënten die maar 10 keer naar de kiné gaan per jaar.... verlagen dat gemiddelde natuurlijk. Persoonlijk vind ik dat er veel beter met simulaties zou gewerkt worden, bv. 30, 40, 60 jaarlijkse zittingen.  En dat niet enkel voor het eerste jaar, maar ook de bedragen vanaf het tweede jaar!!! Het zwijgen over dat tweede jaar, en daarmee ook over de grote meerkosten voor de patiënten vanaf dan.... is bij mij goed in het verkeerde keelgat geschoten.  Het letterlijk vermelden dat de meerkost van om en bij de 25 € jaarlijks is, is zelfs een fout in haar persbericht....   

 

Is Maggie De Block gewoon vergeten om iets te schrijven over de meerkosten vanaf het tweede jaar? Of  vergat ze dat het voordeel van het nieuwe systeem maar eenmalig is?

Of misschien is haar secretaresse vergeten deze belangrijke paragraaf te typen?

______________________________________________________

(*) “De patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fibromyalgie lijden, kunnen, gedurende één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking, een maximum van 18 zittingen met een gemiddelde duur van 45 minuten genieten in plaats van een hernieuwbare behandeling van 60 zittingen in de "Fb"-lijst zoals tot nu toe het geval was. Die behandeling is voortaan slechts eenmaal in het leven van de patiënt mogelijk. Die zittingen worden vergoed aan hetzelfde niveau als de verstrekkingen van de “Fb”-lijst.”

Bron: RIZIV : http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kinesitherapeuten/Paginas/nomenclatuur-kinesitherapie-aanpassingen.aspx#.WHXxHPnhDIV

 


(**) Jaarlijks remgeld kinesitherapie voor CVS- en fibromyalgiepatiënten

 

 

Gewoon verzekerden

Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming

 

Jaarlijks remgeld bij Fb pathologie (tot 31.12.2016) 40 zittingen

 

 

219,20           40x(22,26-16,78)

 

 

84,80                40x(22,26-20,14)

 

 

Remgeld 1e jaar (2017) nieuwe regeling

(opmerking: 18 sessies aan 45 min. omgerekend naar 30 min. om vergelijkbaar te maken

 

97,8               [18x(33,13-24,98)] / 45 x 30

voorkeursregeling

37,92       [18x(33,13-29,97)] / 45 * 30

voorkeursregeling

106,02              18x (22,26-16,37) 

courant

43,02           18x(22,26 -19,87)

59,44                  4x(22,26-7,40)

4 extra sessies na 18 courant

 

51,48                4x(22,26-9,39

4 extra sessies na 18 courant

Totaal  voor 40 zittingen 2017 :
263,26

Totaal  voor 40 zittingen 2017 :

132,42

 

 

 

Remgeld vanaf het 2e jaar nieuwe regeling (2018 en volgende…)

 

106,02                                18x(22,26-16,37)

courant

43,02                               18x(22,26-19,87)

courant

326,92                                 22x(22,26-7,40)

Vanaf 19e sessie: verlaagde terugbetaling

283,14                             22x(22,26-9,39)

Vanaf 19e sessie: verlaagde terugbetaling

Totaal voor 40 zittingen vanaf 2018:

432,94

Totaal voor 40 zittingen vanaf 2018:

326,16

 

gebaseerd  op de tarieven voor kinesitherapeuten 2017:  http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20170101.pdf

 


© H.V.R. - 2017 CheckStat