01.04.11 - ME/CVS Liga heeft een een gesprek met Mr. Tom Dehaene ( CD&V) Vlaams Parlement

 

Dank zij de CVS-Liga konden vorige vrijdag enkele ME/CVS-patiënten het Vlaams Parlement bezoeken, meer nog, zij kregen de kans vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene (CD&V) te spreken.

Mr. Dehaene is voorzitter van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid.
De Heer Marc van Impe (politiek en medisch journalist, ondervoorzitter van de cvs-Liga) schetste duidelijk de ernstige problematiek
die o.a. in politiek België heerst ivm de ME/CVS alsook wat hiervan onder de bevoegdheid van Mr. T. Dehaene valt.

De patiënten bevestigden wat de Heer van Impe uitlegde aan de hand van eigen ervaringen…

Op vraag van Tom Dehaene wordt er een dossier opgemaakt dat de informatie zal bevatten die hijzelf nodig acht om er verder werk van te maken.  Hier blijft het dus niet bij, de CVS-Liga bijt zich erin vast!

De persoonlijke medewerker van Mr. Dehaene, Bart Nobels, leek heel geïnteresseerd in de aandoening ME/CVS…
het was voor hem duidelijk “ongekend terrein”. Hij stelde de ME/CVS-patiënten heel wat vragen naar hun symptomen, onbegrip, etc.

Hij kreeg gedetailleerde uitleg op zijn vragen…

 

 
 

CheckStat