Politiek en RIZIV in verband met ME/CVS

 
 
Dit zagen we al vele jaren....
veel te lang!
 
 
0p politiek vlak moet er heel wat veranderen om

de aandoening ME/CVS te erkennen voor wat ze is,

een lichamelijk invaliderende aandoening!

 

Het RIZIV blijft ME/CVS zien zoals de katholieke zuil van

Prof. Dr. Em. Van Houdenhove met zijn Leuvens referentiecentrum

sinds jaren strak blijkt prediken : ME/CVS zit tussen de oren en

moet behandeld worden door middel van cognitieve gedragstherapie (cgt)

en graduele fysieke oefentherapie (get)

 

Maar het is hoog tijd voor een totaal andere visie :

Een biomedische behandeling van deze aandoening

moet geaccepteerd worden in plaats van tegengewerkt!
  

De ME/CVS-patiënten laten van zich horen....

ze eisen een ander beleid!
CheckStat
 
 
Subpagina''s (33): Alle bekijken