augustus 2016 : getuigenis- Een Heilpraktiker brengt niet altijd heil

 Natuurgenezers werken niet altijd met "onschadelijke" producten, behandelingen, hoewel zij dat meestal beweren.

Kijk maar naar de natuurgenezer Klaus Ross uit Duitsland waartegen  begin augustus 2016 een aanklacht werd ingediend voor de dood van drie patiënten die overleden, vlak na een behandeling bij hem. Hij is niet de enige "Heilpraktiker" die geen heil brengt.... 


Een Heilpraktiker brengt niet altijd heil.
Vorige week vernam ik met grote verbijstering tijdens het journaal dat er een klacht was ingediend tegen een Duits “Heilpraktiker” wegens het overlijden van drie van zijn kankerpatiënten kort na  zijn behandeling met glucoseblokkers. Mijn adem stokte, mijn hart bonsde in mijn keel, het zweet brak me uit. Dit klonk me veel te bekend in de  oren. Natuurgenezer, Duitsland, kanker… zou het..? Is het..?  Neen, de natuurgenezer waartegen de aanklacht werd ingediend, is mij onbekend.
 
Maar jammer genoeg is de Heilpraktiker  W.R. die in G. (Duitsland) kankerpatiënten behandelt dmv alternatieve therapieën (*) geen vreemde voor mij. Een vriendin van me was in behandeling bij hem en ze aanbad hem alsof hij God in hoogsteigen persoon was. Hij zou haar namelijk genezen van haar gemetastaseerd borstcarcinoom. Na zijn behandeling zou ze volledig kankervrij zijn en dit zonder amputatie, noch chemo.  Mariska (**) had de reguliere geneeskunde volledig de rug toegekeerd en was er vast van overtuigd dat deze zachte en volledig natuurlijke  behandeling bij W.R. haar kon redden.  

“Op naar Duitsland
Een vriendelijke man
Ik voel me gehoord 
En verneem wat kan.

Bloedafname
Voor juiste inschatting
Genezing is mogelijk
Wat een opluchting !” (***)

Zijn “natuurlijke” behandelingen in combinatie met hyperthermie (waarvoor hij samenwerkte met een bevriend arts Dr. K.),   zouden veel efficiënter zijn dan giftige chemotherapie alsook  volstrekt onschadelijk. Mariska geloofde elk woord dat hij zei en dacht nog enkel aan één ding: “Deze man gaat mij genezen”.  

“De ontmoetingen geven me hoop
Er kan veel
Ook het behoud van mijn borst
Is reëel”

In het begin van haar behandeling moest ze wekelijks naar Duitsland gaan.  Dit vermoeide haar enorm. Zelfs voor een gezond iemand is een rit naar Duitsland heen en terug heel vermoeiend. Mariska kreeg bij haar Heilpraktiker een intensieve behandeling o.a. diverse infusen, injecties (zelfs in haar tumor)  en hyperthermie. Vooral deze laatste behandeling was ontzettend zwaar voor haar maar Mariska bleef opgewekt en enthousiast want deze behandeling doodde haar kankercellen en dit op een totaal onschadelijke wijze. Tandenbijten en doorzetten dus want dit was de weg naar haar genezing!   Geen seconde stelde ze zich vragen bij haar behandeling, want de therapie van W.R. was heilig. Mij klonk het echter niet helemaal gezond in de oren. Door middel van hoogfrequente radiogolven werden haar borsten tot diep binnenin verhit tot  een temperatuur  van  42 à 44°C . Dit gedurende een 50 à 60-tal minuten.   
Hoewel Mariska veel nood had om te praten over haar behandeling, haar hoop op genezing, bleef ze heel vaag over deze hyperthermische behandeling.

Later begreep ik waarom… ze moet ontzettend hebben geleden.

Daar ze zwakker werd en deze behandeling zo zwaar was, zocht en vond ze in België een arts die hyperthermie toepaste volgens hetzelfde protocol als in Duitsland.  Naar Duitsland ging ze minder frequent omdat het te veel vergde van haar lichaam. 

“ Voel me terug moe worden
Heeft het wel zin
De borsten worden zwart
En doen pijn binnenin

Als de dokter eens tijd heeft
Dring ik er op aan dat hij kijkt
Zijn gezicht vertrekt 
De huid is verbrand

Wondjes ontstaan
Behandelen met een ontsmettingsmiddel 
Raadt hij me aan”

Dat ze  meer en meer pijn kreeg in haar borst zou een goed teken zijn, dat hoorde bij het genezingsproces. Volgens W.R. betekende dit dat het kankerweefsel zich aan het omzetten was in een soort “calcificaties”, vandaar ook dat de harde, pijnlijke schijf in haar rechterborst steeds groter en pijnlijker werd. Mariska trotseerde de pijn zonder klagen en was er ook van overtuigd dat deze haar een stapje verder bracht naar totale genezing. 
 
“En ik hou vol
Laat de pijn maar komen,
Zo word ik opnieuw gezond
En dat wil ik zijn”

Met lede ogen heb ik moeten toekijken hoe het steeds slechter ging met mijn lieve vriendin die haar hoop en vechtlust nooit verloor. De pijn in haar borst werd quasi onhoudbaar, soms stokte haar adem van de hevige pijn en ook verzwakte ze meer en meer. Toch bleef zij hoopvol en positief.  Zelfs toen ze op de palliatieve verpleegeenheid lag, bleef ze de eerste dagen hopen en denken dat ze het gevecht alsnog kon winnen. Ze moest enkel wat sterker worden zodat ze verder kon vechten tegen dat monster in haar.  Nog steeds was haar vertrouwen in de “natuurlijke” behandeling groot, evenals haar geloof in positief denken. Verschillende malen zei ze me: “als ik het woord kanker niet uitspreek en zeg dat ik een ex-kankerpatiënte ben, dan heb ik ook geen kanker meer. Ik heb hier nooit op gereageerd, maar vroeg me af of dit fabeltje haar ook in de oren was gefluisterd door haar Heilpraktiker.

Wat er gebeurd zou zijn indien ze voor reguliere geneeskunde had gekozen weet niemand. Wat ze nu heeft moeten doorstaan vind ik totaal onaanvaardbaar. Zelfs toen ze snel achteruit ging en erg verzwakte,  gaf haar Heilpraktiker er altijd een positieve draai aan. Ik  hoorde van een naast familielid van Mariska dat haar borsten zwartgeblakerd waren, er zelfs gaten in gebrand waren en er “verbrand vel” loskwam tijdens het douchen.  Hoe pijnlijk moet dit zijn geweest? Ze bleef haar natuurgenezer hoog in het vaandel dragen en dacht dat ze door deze zure appel moest bijten om te genezen. 

Ik respecteer de keuze van Mariska om uit het reguliere circuit te stappen en de weg te gaan van “natuurlijke behandelingen”. Maar haar Heilpraktiker, alsook de Belgische arts hebben haar zonder blikken of blozen onnodig immense pijnen laten lijden, zelfs toen ze al heel zwak was.  Ze werd misleid door valse beloften. 

Een Heilpraktiker brengt niet altijd heil… 

 

Anderhalf jaar qeleden verloor Mariska haar zware en pijnlijke strijd. 

__________________________________________________________________________
(*) Bepaalde behandelingen en natuurprodukten waarmee W.R. vaakt werkt , alsook het prijskaartje hiervan. Deze informative werd door een patiënt verstrekt via internet:

Vitamine C infusen (15 X vitamine C+: 1875 €)
Vitamine B17 ( tussen 150-225 € per maand)
Hyperthermie (ongeveer 150 € per sessie van 60 minuten) 
Rapane : (100 € per maand)
Gluthation infuzen (15x : 750 €)
Resveratrol capsules ( per week : 160 €)
DCA+ alpha-liponzuur (200 € per maand)
Papimi (locale magnetische velden 900 €)
Artisunate infusen ( 15 infusen : 1575 €)

(**) Om privacy redenen heb ik een fictieve naam gebruikt. 

(***) citaten uit haar onuitgegeven  dichtbundel “Uit liefde voor mij” 
Bron: MediQuality ©

 CheckStat