Het verhaal van Anneke

Beste Vrienden,

Er is me, enkele dagen geleden al, gevraagd mijn vorige notitie te vertalen naar het Nederlands. Ik ga het anders aanpakken,
en het hele zootje herschrijven.
Onlangs heb ik ontdekt dat twee dokters, Dr. Coucke en Dr. Uyttersprot veroordeeld zijn tot een boete van ruim 635.000 euro
voor hun behandeling van CVS patiënten. Ik geloofde het eerst gewoonweg niet, en heb wat opzoekingswerk gedaan, maar het is waar. De patiënten van één van deze dokters zijn met een petitie gestart. Ik vraag iedereen met nadruk die te tekenen, ze is te vinden op:

http://www.ipetitions.com/petition/steundokteruyttersprot/

Ikzelf ga, met diezelfde aandoening, al sinds 1992 bij een andere specialist. Die dokters zijn vreemden voor mij. Wel lees ik ten eerste dat wat ze voorschreven goedgekeurd werd door de behandelende geneesheren, ten tweede heb ik ook de reactie van de voorzitter van de artsenvereniging hierop gelezen, en ten derde ken ik de inhoud van de officiële evaluatie van de referentiecentra die door de regering werden opgericht in 2002. De links naar al deze informatie zijn onderaan deze notitie terug te vinden.

Ik blijf met een hoop vragen zitten:

1) Hoe kan een dokter beboet worden voor een behandeling die goedgekeurd werd door een adviserend geneesheer?

Ik lees dat adviserend geneesheren die een behandeling goedkeuren later van gedacht mogen veranderen... eventueel ten koste
van de voorschrijvende artsen die dan de middelen (waarop zij niets verdienden!) mogen terugbetalen.

2) Als de meerderheid van de patiënten die werden doorgestuurd naar de centra reeds 5 jaar ziek waren, en reeds in eerste en/of
tweede lijn een correcte diagnose kregen, en de centra ver onder hun capaciteit hebben gefunctioneerd in hun behandeling van patiënten; waarom kunnen CVS patiënten dan nog steeds enkel erkend worden als ze gezien zijn door zo'n centrum? Wat met de rest van die 12 tot 25.000 patiënten in België?

3) Als de centra ver onder hun capaciteit functionneerden, en nauwelijks resultaat boekten (tenzij een beetje op subjectief niveau),
waarom worden zij verder gesubsidieerd, aan ong. €1.500.000/jaar?

4) Zou het nuttiger kunnen zijn dat geld te investeren in verder onderzoek?
Het evaluatieverslag vernoemt dat een primaire slaapstoornis wel eens de oorzaak van deze ziekte zou kunnen zijn, op basis van de
gegevens die de centra verzamelden. Dat lijkt me het onderzoeken wel waard. Te duur, wordt daarover dan gezegd.

5) Als de centra ver onder hun capaciteit functioneerden, en eigenlijk heel iets anders implementeerden dan wat in
"evidence based practice" - dat door hun zo hoog in het vaandel wordt gedragen - als effectief wordt beschreven, en erin faalden alle gevraagde gegevens bij te houden, en nauwelijks resultaat boekten (tenzij een beetje op subjectief niveau), en het aantal actieve beroepsuren van hun patiënten zelfs afnam, kunnen we hun dan het geïnvesteerde geld misschien laten terugbetalen?
Dan zijn er meteen fondsen voor het bovenvermelde onderzoek...

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

U begrijpt ondertussen wel waarom ik u vraag de petitie te tekenen. Misschien waren deze dokters fout, het enige wat daaruit kan
besloten worden is dat er DRINGEND nood is aan verder onderzoek, aan verder kijken dan de neus lang is. Dat het moeilijk is fondsen daarvoor vrij te maken, en dat er genoeg andere dossiers zijn, dat begrijp ik allemaal wel. Maar dokters die in eer en geweten, met de weinige kennis die er is over CVS, het beste willen doen voor hun patiënten, zo zwaar straffen, en ondertussen de referentiecentra die zó mank lopen belonen met verdere investeringen, kunt u daar achter staan???

IK NIET! Ik vind het een belediging tegenover alle CVS patiënten! Daarom heb ik de petitie getekend, en daarom durf ik u ook
herhaaldelijk vragen hetzelfde te doen, en de informatie te helpen verspreiden.

Voor wie meer informatie wil, of zeker wil zijn dat ik de informatie wel juist weergeef:

1) berichtgeving in de pers over de boetes:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=2O2SA6H4

2) De reactie van de voorzitter van het Vlaams Artsen Syndicaat:
http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/uploads/b1062_persberichtbvas_nav_vonnis_drs._uyttersprot_en_coucke135118.pdf
3) Het officiële evaluatierapport van de CVS-referentiecentra:
http://www.inami.fgov.be/care/nl/revalidatie/general-information/studies/study-sfc-cvs/pdf/rapport.pdf
en wie écht geïnteresseerd is, kan nog massa's informatie vinden op het internet.

Met dank voor degenen die naast mij willen staan in het opkomen tegen dit onrecht

 

Anneke Van Bostraeten

 

 

 

CheckStat