januari 2014 - Dr. Uyttersprot: 'Ik heb resilience, veerkracht"in Magazine CVZIn het Nederlandse CVZ-Magazine (College voor Zorgverzekeringen) verscheen in januari onderstaand artikel waarin Dr. Anne-Marie Uyttersprot geïnterviewd werd als neuropsychiater (gespecialiseerd in  ME/CVS)  maar ook als ME/CVS-patiënte, daar zij zelf CVS-patiënte is.  Zij vertelt in dit artikel haar verhaal, het onrecht en onbegrip rond CVS en haar missie...


 CheckStat