27.08.11 De Stentor : ME-patiënt dolblij met nieuwe norm

 
 
ME-patiënt dolblij met nieuwe norm
 
 
in "De Stentor" (Nederland) - door Anne Boer -27.08.11
 

Den Haag - Tot blijdschap van patienten wil een groep van 25 internationaal befaamde experts dat de richtlijnen voor ME/CVS worden aangepast en dat er een duidelijke scheiding komt tussen ME en CVS. Dat moet leiden tot een verbetering van de diagnostiek en behandeling.

Op grond van actuele wetenschappelijke kennis en ervaringen in de praktijk concluderen de onderzoekers dat er te veel nadruk ligt op vermoeidheid (de V van CVS).Dat heeft een goede diagnostiek en behandeling in de weg gestaan.
Zo zijn mensen naar huis gestuurd met de boodschap dat ze zich geen zorgen hoefden te maken, terwijl ze kanker bleken te hebben. Bovendien lag er veel nadruk op psychische hulp in plaats van medische, zoals ook bleek uit het verhaal met twee ME-patienten onlangs in deze krant.

De vermoeidheid is volgens de nieuwste inzichten een symptoom, zoals bij vele ziekten, en ME de echte ziekte, met al zijn vreselijke effecten.
Bij ME spelen vooral neurologische en immunologische problemen een rol, alsmede hartproblemen en problemen op het gebied van de energieproductie in de cellen. In de loop der jaren zijn meerdere defenities ontwikkeld van CVS, met verschillende criteria.

Een gevolg hiervan is dat onderzoeksresultaten onderling niet vergelijkbaar bleken en soms tegengestelde resultaten te zien gaven.
Mensen met andere aandoeningen, zoals depressie of burn-out, kwamen door het oprekken van de criteria ook binnen de definitie terecht.

De groep experts bestaat uit medici, wetenschappers en belangenbehartigers van patienten uit dertien landen. Ze hebben hun bevindingen gepubliseerd in het gerenomeerde wetenschappelijk blad Journal of Internal Medicine.

De experts stellen dat de term CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) vele jaren gebruikt is, omdat er onvoldoende kennis bestond over de aard van het ziekteproces.

De patientenorganisatie Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid juicht de ontwikkeling toe. Zij doet een beroep op medische professionals om deze nieuwe inzichten snel over te nemen, omdat deze naar haar overtuiging zal leiden tot een betere diagnostiek en begeleiding van patienten.

In de nieuwe richtlijn wordt de complexiteit van de symptomen bij ME beschreven en tevens hoe deze dienen te worden geinterpreteerd. Veel aandacht wordt ook geschonken aan hoe deze symptomen kunnen worden herkend.
 
Bron : krant De Stentor 
 
Meer informatie over de nieuwe International Consensus Criteria (ICC) vindt u hier
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het dagblad de Stentor is een Nederlandse regionale krant met een dagelijkse oplage van ruim 160.000 exemplaren en is daarmee één van de grootste regionale dagbladen van Nederland

 
CheckStat