26.08.14-Persbericht: Open geen CVS-centra zeggen de CVS/ME-verenigingen

Leuven, 26 augustus 2014

Open geen CVS-centra en bespaar 2.3 miljoen euro per jaar, zeggen CVS/ME-verenigingen.

De CVS/ME-patiënten groepen hebben op 25 augustus eensgezind een standpunt ingenomen betreffende het plan van het Riziv om per 1 september over te gaan tot de erkenning van zes diagnostische centra voor CVS-patiënten in Oost- en West-Vlaanderen.

De CVS/ME-verenigingen juichen elk initiatief dat de situatie van de CVS/ME-patiënten kan verbeteren toe. Helaas moeten ze vaststellen dat de nieuwe diagnostische centra geen positieve bijdrage zullen leveren. De nieuwe centra die in 6 perifere ziekenhuizen worden opgezet zullen immers opnieuw enkel cognitieve gedragstherapie en kinesitherapie aanbieden. Niet alleen is uit onderzoek van het KCE en het Riziv zelf, eerder al gebleken dat de voormalige universitaire referentiecentra met deze aanpak geen enkel positief resultaat geboekt hebben.

De CVS/ME-verenigingen sluiten zich aan bij de kritiek van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen die weigert zich achter de regeling te scharen en die stelt dat de patiënten de dupe zullen worden.

Niet alleen is de aangeboden therapie niet efficiënt, maar wordt ook de capaciteit van de centra geschat op 50 patiënten per centrum per jaar, wat betekent dat amper 300 patiënten onthaald zouden kunnen worden. In artikel 3 van de RIZIV conventie staat bovendien dat mensen die last hebben van chronische vermoeidheid, maar met een ander diagnostisch label, ook in aanmerking komen voor behandeling in de nieuwe centra, wat in tegenspraak is met artikel 16 van dezelfde conventie die stelt dat de patiënten moeten voldoen aan de Fukuda-criteria voor CVS.

De CVS/ME-verenigingen vragen dat de ontslagnemende regering de opening van de centra opschort en in overleg treedt met alle betrokken partijen. De bewering van ontslagnemend minister Laurette Onkelinx dat de verenigingen en haar woordvoerder Marc van Impe betrokken werden bij een “specifieke wetenschappelijke werkgroep” en bij het overleg, zoals gesteld in haar schrijven van 23 mei 2014 aan de heer Brotcorne, voorzitter van de Commissie Verzoekschriften, is een leugen. Op geen enkel moment werden de verenigingen noch een vertegenwoordiger van hen geraadpleegd of uitgenodigd voor overleg.

Bij de hoorzitting in de commissie Volksgezondheid in het Federaal Parlement, op 19 maart 2014, hebben de verenigingen zich reeds eensgezind uitgesproken tegen het inititief van het Riziv. Dat het net die twee deelnemers aan die hoorzitting zijn, met name prof. Dirk Vogelaers , UGent, en huisarts Stefaan Heytens, die zich neerbuigend en negatief uitlieten aan het adres van de CVS/ME  patiënten, dit project gaan leiden, is uitermate cynisch.

Uit de berekeningen van het Riziv blijkt dat de nieuwe diagnositische centra de begroting jaarlijks 2.3 miljoen euro kosten. Dat bedrag kan beter bespaard worden.

De CVS/ME-verenigingen vragen de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe federale regering met deze opmerkingen rekening te houden.

De CVS/ME-verenigingen hopen dat ze eens de nieuwe regering gevormd is, gehoord zullen worden door de nieuwe minister van Volksgezondheid. Het wordt hoog tijd dat na vijfentwintig jaar wanbeleid een echt beleidsplan voor CVS/ME wordt opgezet, en dit in overleg met alle betrokken partijen: patiënten, artsen, wetenschappers, verzekeraars en overheid.

Namens de CVS/ME verenigingen VLFP,  Fibroveerke vzw, de ME-vereniging, meab vzw, Wake Up Call Beweging WUCB en het CVS Platform,

de woordvoerder Marc van Impe

Cvs.platform@skynet.be

0475 743887
 CheckStat